Действащи ДМСГД        Закрити ДМСГД

За повече информация посочете маркерите на ДМСГД по картата

ДОМОВЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

Според НСИ през 2010 година децата настанени в ДМСГД са 2455. В края на 2014 година броят им е намалял на 975.

Виж в PDF