На 10.09.12 г. „Hope and Homes for Children – клон България”  ще подкрепи семейството на реинтегрирано дете, с цел устойчивост на реинтеграцията. Фондацията оказва подкрепа по случая от началото на месец юли.
на 24.09.2012 Има и събиране на координационния механизъм за област Габрово. Координационния механизъм е учреден, има и заповед на Областния управител, с която са назначени членовете на Координационния механизъм. Това ще е второ събрание, на него ще бъдат представени нови три члена – представители на общините – Дряново, Севлиево и Трявна, освен това всички присъстващи ще бъдат запознати със случващото се по реинтеграция на децата и работата по превенция на изоставянето на територията на Област Габрово.

(прочетено 208, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив