Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Yearly Archives: 2012

yankaHaskovoРегионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Хасково

Завършила е  ПУ „Паисий Хилендарски“

Специалност         Психология на социалните дейности 

Образователно-квалификационна степен – магистър 

Психология на социалните дейности

Има следния професионален опит:

Координатор на проект „Ранна превенция на изоставянето на деца” в Сдружение „Шанс и закрила”

Координатор на проект „Вяра в семейството”

Обучител по Проект „Равнопоставени в любовта”

Обучител по  Проект „ Обединени срещу трафика на хора”

За контакти:

GSM   +359 878238118

e-mail: yanka.nikolova@abv.bg

elicaIvanovaVidinРегионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Видин

 Завършила е  СУ „Климент Охридски“

Специалност         Публична администрация

 Образователно-квалификационна степен – магистър 

Публичен мениджмънт и политики

Има следния професионален опит:

Специалист социални дейности в Сдружение „Институт по социални дейности и практики”, гр. София

Социален работник в АСП град София

 

За контакти:

GSM   +359 882 524 860

e-mail: elinavd@abv.bg

vanqTeushanovaKarliРегионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Кърджали

 

Завършила е  СУ „Климент Охридски“

Специалност         История

Образователно-квалификационна степен – магистър 

По Бизнес администрация и

  управление на проекти със средствата от Европейския съюз и публично-частни партньорства

Има следния професионален опит:

Continue reading

margaritaVracaРегионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Враца.

 Завършила е Висш институт по хранителна и вкусова промишленост в град  Пловдив

Специалност         Технология на микробиологичните и ферментационни продукти

Образователно-квалификационна степен – магистър 

Има следния професионален опит:

Началник отдел ”Закрила на детето”, ДСП Мездра

Управител база за зърнопроизводство  „Био Фарминг” ООД, град София

Началник фуражен цех и силозно складово стопанство

„Агротрейд-СС”ООД, с.Борован, област Враца

Изпълнителен директор „ Скът Мизия”АД

 Управител  „Джи Ви Ел Мизия”ООД

Мениджър„Гарантар”ЕТ, град Мездра

 

Ръководител Търговски отдел,  Програмист

 „Вратцата-ФЗ”ЕАД,  град Враца

 

Програмист,… Continue reading

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град София и София област

Завършила е  ЮЗУ „Неофит Рилски“

Специалност       Психолог – Социална психология

 специализация – Социална превенция

Образователно-квалификационна степен – магистър 

 

Има следния професионален опит:

 

Психолог в Сдружение “Психологически център – ДЪГА”

Психо-драма асистент към ИПП “Хирон”

Психолог към БЧК и Terre des hommes

Управител в ЦНСТ към Столична община

Психолог и групов терапевт към Терапевтичен и обучителен център „Пумпелина“

Психолог в  АГППМП „АР МЕД” ООД – гр. София

Психолог в ЦОП град Пирдоп

Психолог към ЦОП към ИСДП в град София

Консултант… Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив