Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Yearly Archives: 2013

Hope and Homes for Children- клон България представя своите успешни политики, насочени към превенция и реинтеграция на деца

Координационият механизъм (КМ) е изработен в изпълнение на проект “Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 години”  на „Hope and Homes for Children- клон България”   „Надежда и домове за децата“, който е подкрепящ на проект „Посока – семейство” на Министерство на здравеопазването и е в контекста на Националната стратегия за детето 2008-2018, чийто принципи са интегрирани в  ежегодните Национални програми за закрила на детето 

Краткосрочни цели на проекта

Този проект има за цел закриването на осем български институции за отглеждане на малки деца и вземане на най-подходящото за всяко от 385-те деца, настанени в тези домове и оценени индивидуално (заедно със семействата, които можем да открием), решение за настаняване и отглеждане в семейна среда. Нашите очаквания са да установим контакт с 200 от семействата на децата и благодарение на активната подкрепа от наша страна, считаме завръщането на 100 деца в техните семейства, за възможно.

Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив