Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Yearly Archives: 2013

10-11-2013-10-19-44Така Десислава Стефанова от 2 СОУ “Професор Никола Маринов” – гр. Търговище, която спечели второ място на конкурса за рисунка на тема: „ОБИЧ И СЕМЕЙСТВО – ОТ ТОВА ИМА НУЖДА ВСЯКО ДЕТЕ“ представи посланието на своята рисунка. С творбата си Десислава е искала да покаже сплотеността на семейството.

На 05.11.2013 г. се състоя награждаването на участниците в конкурс за рисунка на тема: „ОБИЧ И СЕМЕЙСТВО – ОТ ТОВА ИМА НУЖДА ВСЯКО ДЕТЕ“. Конкурса се реализира в рамките на проект BG051PO001-5.2.10-0001 

„ПОСОКА:семейство”, който се изпълнява от Министерство на здравеопазването. На награждаването присъстваха представители на партньорите по проекта, които уважиха събитието: г-жа Радислава Калиникова, представител на Държавна агенция за закрила на детето; г-н Емил Тодоров, представител на Агенция за социално подпомагане; г-жа Милена Харизанова, програмен директор „Закрила на детето” УНИЦЕФ; г-н Георги Симеонов, изпълнителен директор на фондация „Надежда и домове за децата” България; г-н Димитър Желязков, представител на фирма „БИК”.

Continue reading

Днес /05 ноември/ министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева награди участниците в конкурс „ОБИЧ И СЕМЕЙСТВО – ОТ ТОВА ИМА НУЖДА ВСЯКО ДЕТЕ“, който се реализира в рамките на проект „ПОСОКА:семейство”.

andreevaПроектът се изпълнява от Министерство на здравеопазването в партньорство с АСП и ДАЗД, както и неправителствената организация „Надежда и домове за децата“. Целта на проекта е да се подготовят  за преструктуриране домовете  за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) от 0 до 3-годишна възраст  в 8 пилотни области: Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе, Търговище, както и да се създадат условия за децата, отглеждани в институции и за тези, при които има риск от изоставяне. 
На церемонията по награждаването министър Андреева заяви „дейността на екипите по проекта доведе до намаляването броя на децата, настанени в 8-те пилотни домове за медико-социални грижи за деца. Към стартирането на проекта настанените деца бяха 342, а към момента броят им е 94 – като в целевата група от 0 до 3-годишна възраст попадат едва 34 деца. От 8-те домове са изведени всички деца, за които е планирано отглеждането им в семейна среда. Останали са само деца, за които като краткосрочна мярка е определено настаняването в специализираната резидентна услуга за деца с увреждания.”

Continue reading

В първите дни на м. октомври  в Областния информационен център в Силистра се проведе междуинституционална работна среща на тема „Развитие на приемната грижа в област Силистра“. Присъстваха Вяра Емилова – заместник областен управител на област Силистра и Лили Дочева – старши експерт в областната администрация; Анелия Василева – директор на РДСП – Силистра;  част от екипа на проект „Подкрепа“ – Боряна Климентова (ръководител) и Лина Иванова (координатор); Милена Влахова и Елена Петкова като представители на фондация „Надежда и домове за децата“ – България; директори на дирекции „Социално подпомагане“ и началници на отдели „Закрила на детето“ в областта; екип по приемна грижа към проект „И аз имам семейство“ на община Силистра; приемни родители.

Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив