Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Yearly Archives: 2015

„Нечии деца“: Гледни точки за закриването на институциите в Широка лъка и Кюстендил

 България 2014

 Автори:

Деяна Кюрчиева, Ружа Маринова, Магдалена Стефанова, Бонка Стоянова, Тони Гайе

СЪДЪРЖАНИЕ

Благодарност

Обобщение

 

ЧАСТ 1

Въведение

 • Целта на този доклад
 • Целите на оценката, възложена от „Надежда и домове за децата“
 •   От ретроспекция до визия за бъдещето

1.4      Контекст на процеса на деинституционализация

1.5      Стил и начин на провеждане на оценката          

1.6      Понятия и дефиниции 

 

ЧАСТ 2

Моделът за закриване на… Continue reading

В едно село на община Септември, сред красива природа, при улици и къщи, които имат нужда от вдъхване на живот и надежда, се срещаме с деветнадесет годишна майка и нейното осемчленно семейство. Постъпил е сигнал в ОЗД –град Септември за двегодишно дете с опасност за здравето поради лоши битови условия. Пристигаме заедно с екип от специалисти, които да се срещнат със семейството за да се направи план за бързо решаване на проблема. Това е начина на работа на „Надежда и домове за децата-клон България“. Нашето посещение ни запознава с една полусрутена постройка от две стаи и семейство, което няма средства и умения да се справи с проблемите. Повечето семейства, които… Continue reading

На 08 януари 2015 г. в Областна администрация – Пазарджик се проведе заседание на ОКМД – Пазарджик при следния дневен ред:

 1. Предложение за нови членове на ОКМД.
 2. Предложение за промяна на Правилата за работа на Областен коордианционен механизъм по деинституционализация.
 3. Доклад от Регионален екип по деинституционализация / РЕД / за област Пазарджик за изпълнението на дейностите по процеса на деинституционализация.

Доклада и протокола можете да прочетете ТУК!

Подкрепа на съответните държавни структури за развиването на оперативните програми и проектите по ДИ за новия програмен период.

 

Консултации на членовете на областните Координационни механизми по деинституционализация в София, Пазарджик, Плевен, Разград, Силистра и други заинтересовани страни и специалисти.

 

Подкрепа на представителите на отделите за закрила на детето и доставчиците на услуги в София, Пазарджик, Плевен, Разград, Силистра чрез обучения и консултации.

 

Сътрудничество с отделите за закрила на детето и местните социални услуги за оценяване и осигуряване на подкрепа за семейства или приемни родители, които желаят да вземат дете в семейна среда в София, Пазарджик, Плевен, Разград и Силистра.

 

Мониторинг и оценка на реинтегрирани деца с… Continue reading

Happy-New-Year-2015-balloons-Heart-shape1В началото на Нова година ние правим равносметка на постигнатите резултати и проектираме мечти и надежди за бъдещето. Време, в което търсим смисъл в работата си и сили за бъдещи изпитания. „Надежда и домове за децата-клон България“, от своето учредяване подпомага правителствата на България да реализират „Визия за деинституционализация“. Този сложен процес е част от промяната в отношението на обществото ни към децата и убедеността, че всяко дете трябва да расте в свое семейство.

Водени от максимата „На децата трябва да им дарим крила, за да могат да полетят и корени, за да знаят къде да се завръщат“, ние се опитваме да създаваме ефективни механизми за подпомагаме семействата, за да няма  изоставени деца. Основната причина деца в България да растат без семейства е бедността. Чрез изградените 12 областни Координационни механизми, насърчаваме институциите да работят заедно в търсене на решения на проблемите в българските семейства, като част от семейните политики и политиките за деца.

Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
Архив