Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Yearly Archives: 2015

„Бих искал да се похваля с един наш изключително добър проект, който създадохме и ще продължим да развиваме именно благодарение на различните възможности на МТСП – Областен координационен механизъм, чиято цел е да стане постоянно действащ и да се занимава именно с деинституционализацията, както на деца, така и на възрастни“, допълни на свой ред пред медиите по темата областният управител на Пазарджик Трендафил Величков.

Виж още

„Нечии деца“: Гледни точки за закриването на институциите в Широка лъка и Кюстендил

 България 2014

 Автори:

Деяна Кюрчиева, Ружа Маринова, Магдалена Стефанова, Бонка Стоянова, Тони Гайе

СЪДЪРЖАНИЕ

Благодарност

Обобщение

 

ЧАСТ 1

Въведение

 • Целта на този доклад
 • Целите на оценката, възложена от „Надежда и домове за децата“
 •   От ретроспекция до визия за бъдещето

1.4      Контекст на процеса на деинституционализация

1.5      Стил и начин на провеждане на оценката          

1.6      Понятия и дефиниции 

 

ЧАСТ 2

Моделът за закриване на… Continue reading

В едно село на община Септември, сред красива природа, при улици и къщи, които имат нужда от вдъхване на живот и надежда, се срещаме с деветнадесет годишна майка и нейното осемчленно семейство. Постъпил е сигнал в ОЗД –град Септември за двегодишно дете с опасност за здравето поради лоши битови условия. Пристигаме заедно с екип от специалисти, които да се срещнат със семейството за да се направи план за бързо решаване на проблема. Това е начина на работа на „Надежда и домове за децата-клон България“. Нашето посещение ни запознава с една полусрутена постройка от две стаи и семейство, което няма средства и умения да се справи с проблемите. Повечето семейства, които… Continue reading

На 08 януари 2015 г. в Областна администрация – Пазарджик се проведе заседание на ОКМД – Пазарджик при следния дневен ред:

 1. Предложение за нови членове на ОКМД.
 2. Предложение за промяна на Правилата за работа на Областен коордианционен механизъм по деинституционализация.
 3. Доклад от Регионален екип по деинституционализация / РЕД / за област Пазарджик за изпълнението на дейностите по процеса на деинституционализация.

Доклада и протокола можете да прочетете ТУК!

Подкрепа на съответните държавни структури за развиването на оперативните програми и проектите по ДИ за новия програмен период.

 

Консултации на членовете на областните Координационни механизми по деинституционализация в София, Пазарджик, Плевен, Разград, Силистра и други заинтересовани страни и специалисти.

 

Подкрепа на представителите на отделите за закрила на детето и доставчиците на услуги в София, Пазарджик, Плевен, Разград, Силистра чрез обучения и консултации.

 

Сътрудничество с отделите за закрила на детето и местните социални услуги за оценяване и осигуряване на подкрепа за семейства или приемни родители, които желаят да вземат дете в семейна среда в София, Пазарджик, Плевен, Разград и Силистра.

 

Мониторинг и оценка на реинтегрирани деца с… Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
Архив