Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Yearly Archives: 2016

IMG_9662На 27.01.2016 г. под председателството на заместник областния управител Камен Костов се проведе първото за тази година заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация /ОКМД/.

На него беше представена информация за предприетите дейности и осъществените ангажименти за решаване на конкретен казус по реинтеграция на дете в нуждаещо се от подкрепа семейство, разгледан на предходното заседание на ОКМД.

Касае се за случай на семейство, което желае и полага всички усилия да отглежда детето си в семейна среда, но се нуждае от подкрепа това да става при подходящи условия.

Институциите, участници в механизма, отчетоха, че са предприели необходимите действия съгласно техните компетенции, за да окажат съдействие на семейството в нужда. Установена е… Continue reading

ob21220120163На 21 и 22 януари в София се проведе Обучение на координатори на „Надежда и домове за децата – клон България“

Обучението имаше за цел да се запознаят координаторите от областните градове Кърджали, Хасково, Сливен, Враца, Видин, Бургас, Велико Търново, Хасково, Ямбол, Стара Загора, София и Плевен с процесите на деинституционалицация в България и Европа.

През „Активна семейна подкрепа“ се описаха  високите резултати за семействата и общностите. Представените модели за активиране на ресурси при риск от изоставяне на дете и начините и подходите за създаване на мрежа от съмишленици, позволи да се въведат инструментите за планиране и подкрепа в работа по случаи на превенция и реинтеграция.

Добрите резултати от… Continue reading

krmasaBankia1415.01.2016.1На 14 и 15 януари 2016 г. в Банкя се състоя Кръгла маса на Коалиция „Детство 2025“ в рамките на проект „Развитие на Коалиция Детство 2025, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.

Кръглата маса бе насочена към определяне на основните приоритети в работата на коалицията, както и спешните работни задачи в отговор на съществуващи рискове за ефективното изпълнение на политиката по деинституционализация.

Участниците дискутираха основните приоритети в работата на Коалицията, които са свързани с актуализацията на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия “Визия за деинституционализация на децата в Република България“. Да… Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив