Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Yearly Archives: 2016

okmd291120161На 28 ноември 2016 г. в Кърджали се проведе заседание на Областния координационен механизъм по деинституализация (ОКМД) под председателството на заместник областния управител Силвие Ахмед. Гости на заседанието бяха Боряна Климентова, програмен координатор и Кремена Стоянова, националния  експерт по детски политики  на „Надежда и домове за децата – клон България”(НДД).

Боряна Климентова представи Актуализирания план за действие за изпълнение на  Националната стратегия „Визия за деинституализация на децата в Република България http://hopeandhomesbg.com/category/info/,  приет от Правителството  на 13 октомври тази година. Тя отбеляза, че акцентите в Плана са ефективната ранна интервенция в семейната среда и превенцията на раздялата с родителите от биологичното семейство. Осигуряването на качествена… Continue reading

dscf5019На 24.11.2016 година в Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Областен координационен механизъм по деинституционализация Силистра, създаден преди повече от две и половина години по идея на „Надежда и домове за децата – клон България“, и за целта бе подписан меморандум за взаимодействие с администрацията на областния управител.

Заседанието бе ръководено от зам. областния управител Елена Томова с участието на Боряна Климентова, програмен координатор, Елена Петкова, национален експерт детски политики и Анелия Петрова, регионален координатор към „Надежда и домове за децата – клон България“. В заседанието участваха Тодор Динков, директор на дирекция в ОблА-Силистра, както и представители на общини и на социални институции.

В дневния ред на заседанието… Continue reading

Виж в PDF

І. ВЪВЕДЕНИЕ

 

Деинституционализацията на грижата за деца е едно от най-важните условия за гарантиране на правата на децата, които по една или друга причина не могат или има риск да не могат да се отглеждат от своите биологични семейства. В България в последните 20 години се обсъждаха различни концепции и се възприемаха различни разбирания за процеса на деинституционализация, но именно приемането на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ (Националната стратегия) през 2010 г. обедини всички заинтересовани страни около общи принципи и общи действия за реална деинституционализация на грижата за децата.

 

За изпълнение на Националната стратегия през 2010 г. Правителството прие План… Continue reading

thumbНа 21.11.2016 година в град Сливен, под председателството на областния управител Татяна Петкова, се проведе заседание на  областен координационен механизъм по деинститузионализация (ОКМД). Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ и Елена Петкова – национален експерт по детски политики към „Надежда и домове за децата – клон България“ , представиха Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“.

Планът е приет с Решение на Министерски съвет от 13 октомври тази година и включва оценка на резултатите от изпълнението му досега и очертава приоритетите, целите, мерките и дейностите на процеса на деинституционализация в оставащия период… Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив