Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Yearly Archives: 2017

На 25 и 26 януари 2017 година се проведе среща на екипа на „Надежда и домове за децата – клон България“. Георги Симеонов представи успехите на „Надежда и домове за децата“ за 2016 година. Той обърна внимание на приноса, който даваме в световен мащаб за премахване на институционализирането на деца, обучението на екипи и включване на децата с техните семейства при разрешаване на кризи.

Българската програма има огромни заслуги, както в обучението на кадри, така и в използването на собствени механизми, доказани в световен мащаб – Координационен механизъм по деинституционализация на деца, активна семейна подкрепа и участие в „Коалиция 2025“.

Нашата работа е да се изгражда устойчива социална среда, гарантираща… Continue reading

На 20.01.2017 година изпълнителният директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ взе участие в международната конференция „В света на ранното детство“, организирана от сдружение „Еквилибриум“.

Георги Симеонов сподели своя опит при работа с деца. В изказването си той описа модел, при който децата се включват във взимането на решения относно тяхното развитие. Сподели и начините на взаимодействиемежду децата и  възрастните и чувствителността, която трябва да развият, за да израстват поколенията по-уверени в собствените си сили.

Изказването му беше високо оценено от Лин Макнеър и Тереза Болджър от Шотландия. Д-р Макнеар е директор на Център ранни години „Каугейт“ (Cowgate Early Years Centre) за деца от 0 до… Continue reading

На 09.01.2017 година се проведе заседание на Областният координационен механизъм по деинституционализация за София област, Боряна Климентова от „Надежда и домове за децата-България“ представи актуализирания План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“.

Документът е изготвен на база анализи на всички институции, участващи в процеса по деинституционализация. Водещ принцип в Плана е гарантирането на правото на децата да живеят в семейна среда и да получават качествени грижи и услуги според индивидуалните им потребности.

Целеви групи са всички деца в риск или потенциален риск; децата, които към настоящия момент са настанени в специализирани институции; родителите и семействата.

Предвидените мерки осигуряване на социални и… Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив