Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Yearly Archives: 2017

 

Координаторите за южна и северна България – Кремена Стоянова и Елена Петкова на “ Надежда и домове за децата – клон България“ представиха модела на Активна семейна подкрепа, по който работи организацията на форум, посветен на превенцията и реинтеграцията на Фондация „Лумос“ в София.

През разказа по реални случаи от практиката на организацията, във връзка със закриването на институциите за бебета в цялата страна, координаторите илюстрираха как успешно може да се работи по превенция на раздялата на децата със семействата им или при реинтеграцията им у дома. Участниците и гостите на събитието бяха впечатлени от начина, по който могат да бъдат мобилизирани ресурсите в и около семействата, така че… Continue reading

 

 На 02.11.2017г. в отдел „Закрила на детето” Брегово бе връчен лаптоп на 14-годишно дете, настанено в приемно семейство. Дарител е „Надежда и домове за децата – клон България”, а Елица Иванова местният координатор за област Видин го предаде лично. Вълнението и емоциите на детето бяха неописуеми.

  В приемното семейството се отглежда още едно дете – брат на момчето, което също ще има възможността да ползва лаптопа. По този начин, лаптопът ще бъде използван за подготовка за училище, и контакти с приятели, и за двете деца.

 

Hope and Homes for Children – Bulgaria donated a laptop to a child in the city of Bregovo

 

On the… Continue reading

As part of our active child participation programme, Hope and Homes for Children – Bulgaria organized a very interesting consultation session with children from Sofia, aged 7 up to 16 on the 4th November. The aim of the session was to present the children with an internal document of the organization, the “Keeping Safe” Workbook. This workbook summarizes, in a child friendly manner, their rights in regards to family, safety, security, identity, education, personal space and more.

Each child was given a personal workbook to work on and the structure of the document urged children to write in any additional rights they see important, which haven’t been included in… Continue reading

Като част от нашата програма за активно детско участие, на 4ти ноември  „Надежда и домове за децата – клон България“ проведе една по-различна и интересна консултативна среща с деца от град София, на възраст между 7 и 16 години. Целта на срещата бе децата да се запознаят с един вътрешен документ на организацията, а именно книжката „Да бъдем в безопасност“. Тази книжка синтезира по достъпен начин какви са правата на децата по отношение на семейство, сигурност, идентичност, образование, лично пространство и други.

Всяко дете имаше собствена книжка, по която можеше да работи, а структурата на самата книжка подстрекаваше децата да добавят важни за тях права, които виждат, че липсват… Continue reading

На 30.10.2017 г. , в Областна администрация Стара Загора се проведе работна среща на ОКМД. На срещата присъстваха  регионалния координатор на  „Надежда и домове за децата– клон България“, заместник областният управител Петя Чакърова, представители на Община Стара Загора, Областна администрация и ОЗД – Стара Загора. 

Присъстващите разгледаха казус на две деца, които са  наблюдавани  от месец август 2017 г., след постъпил сигнал в ОЗД/ДСП – Стара Загора. Обсъдиха се  конкретни инструменти за подпомагане на стари казуси, по които вече се работи, но семействата са в криза и се нуждаят от спешна реакция. Набелязаха се срокове и отговорни лица за контролиране и овладяване на кризите… Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив