Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Yearly Archives: 2019

На 30 април 2019 година във Варна „Надежда и домове за децата – клон България“ бе част от Конференция на Фондации Велукс „Резултати и перспективи на НПО в работата си с ромите от Централна и Югоизточна Европа„. Организацията бе представлявана от Г-н Георги Симеонов, изпълнителен директор, Боряна Климентова, програмен директор и Елена Петкова, национален координатор „Детски политики“.

По време на конференцията нашата организация представи своите модели на работа, запозна колегите с постиженията и успехите, както и имаше възможност да обмени опит с колеги от България, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия. Конференцията бе открита от Янс Педерсен от фондации Велукс, който подчерта важността от това всички организации, които изпълняват своите… Continue reading

 

На 23.04.2019г. в  залата на РДСП Хасково се проведе с заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация.

Заседанието бе открито  и председателствано от д-р Стефка Здравкова  – заместник-областен управител на област Хасково.

На срещата присъстваха директорът на РДСП , директори на ДСП , представители на ОЗД  от областта, експерти от РУО, областна администрация , Община Хасково, Екип по премна грижа  и координатори на „Надежда и домове за децата – клон България“.

Темата на проведеното заседание бе настоящото състояние на процеса по деинституционализация и взаимодействието на всички институции на областно ниво за постигане на целите в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република… Continue reading

Днес 15.04.2019 година децата от Програмата за детско участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ се срещна с Министъра на здравеопазването Г-н Кирил Ананиев. Дванадесетте деца от Програмата за детско участие на възраст от 9 до 18 години изразиха своето становище за премахване на институционалната грижа и  необходимостта от това, всяко едно дете да живее в семейна среда, да бъде обичано и защитено. Децата разказаха своята дейност чрез представяне на история, връчиха писмо, което разказва две реални истории на две истински деца, както и поднесоха и два постера, чрез които бяха изрисували виждането си.

 Децата зададоха и своите въпроси към Министъра защо има здрави деца… Continue reading

На 11 април 2019 г. в областна администрация – Велико Търново се проведе  обучение  на членовете на Областния координационен механизъм по деинституционализация, организирано от Надежда и домове за децата – клон България.

Участие взеха 14 представители  на  общините в област Велико Търново,  Регионалната дирекция „Социално подпомагане“, Отделите “Закрила на детето“ от областта, екипът по приемна грижа по проект „Приеми ме“, Центърът за обществена подкрепа и неправителствени организации.

Обучението бе открито от областния управител проф. д-р Любомира Попова, която приветства инициативата и поздрави участниците.

Темата на обучението „Работа с родители, при които има риск от изоставяне“ беше представена от Елена Петкова – национален  експерт по… Continue reading

На 11.04.2019 г   в гр. Бургас се проведе кръгла маса на тема „ Взаимодействие между институциите за превенция на изоставянето на деца в процеса на  деинституционализация”, организирана от НДД – клон България. Участваха 39  специалисти от ОЗД, ДСП и доставчици на социални услуги от Бургаска област (ЦОП, ЦНСТ и ЦСРИ) и членовете на Областния координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД) в област Бургас.

Гости на събитието бяха г-жа Кремена Стоянова – национален консултант по  детски политики и г-жа Валерия Драганова – програмен координатор от НДД – клон България София. Участниците изслушаха 6 презентации за добри практики по превенция на изоставянето на деца на г-жа Мая Казанджиева,… Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив