Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Yearly Archives: 2019

    На 20 март, 2019 г. в хотел „Приморец“ в гр. Бургас се проведе обучение на 21 приемни семейства    от общините Бургас и Карнобат. Обучението се организира  от Областен координационен механизъм по деинституционализация, който се    председателства от  проф. д-р Севдалина Турманова, в партньорство с екипа на проект „Приеми ме” и  Зонта клуб Бургас.

Целта  на обучението беше да се представят и  тренират 2 от уменията на международната Програма „Трениране на успешни родители“ и се проведе от двама сертифицирани обучители за работа с тази програма. На обучението присъстваха – г-жа Мая Казанджиева – Директор на дирекция „Социални… Continue reading

На 16.03 децата от Програмата за детско участие на „Надежда и домове за децата – клон България“ се събраха, за да могат да дискутират и да помислят как биха могли да популяризират и разпространят своите идеи и дейности и да направят програмата разпознаваема сред по-голям кръг от хора. Децата сами направиха правила за работа в групата, които бяха насочени към подкрепа, изслушаване и съдействие. Тяхната задача беше да мислят за създаването на Книга на програмата за детско участие, в която да изразят развитието на програмата, дейностите и усещанията си. Децата забавлявайки се по групи като сами направиха разделянето си според силните си страни и желанието си работиха над мисия, визия… Continue reading

 

На 12.03.2019г. в гр. Плевен се проведе кръгла маса на тема: “Подобряване на взаимодействието в прицеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията”. 

Целта на Кръглата маса бе да се разгледат механизмите за взаимодействие и възможностите за подобряване на координацията между всички партньори на територията на Област Плевен, участващи в процеса на предоставяне на приемната грижа като мярка за закрила на детето в семейна среда и социална услуга, предоставяна в общността и нейната роля в процеса на деинституционализация и прекратяване на настаняванията на деца в специализирани институции.

Актуалната ситуация на приeмната грижа в областта бе представена от Областния екип по приемна грижа (ОЕПГ). Участие взеха 28… Continue reading

 

 На 7 март 2019 г. в гр. София „Надежда и домове за децата – клон България“ проведе Кръгла маса на тема: „Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията“. Любезен домакин на събитието бе Областна администрация София град.  

Целта на Кръглата маса бе да се разгледат механизмите за взаимодействие и възможностите за подобряване на координацията между всички партньори на територията на София град и София област, участващи в процеса на предоставяне на приемната грижа като мярка за закрила на детето в семейна среда и социална услуга, предоставяна в общността и нейната роля в процеса на деинституционализация и прекратяване на настаняванията на… Continue reading

It really is incredible what a small number of supporters can help an organisation like Hope and Homes for Children to achieve. And 2018 provides another great example of this.
With your help we continued to progress the reform of child care and protection in Romania, Bulgaria, Moldova, Bosnia, Ukraine, Rwanda, Sudan, South Africa, India and Uganda, and we started a new pilot project in Nepal. We worked on the highest number of concurrent orphanage closures in our history: 39. This is the business end of the stick. It’s where we work alongside local authorities to prevent children from being placed in institutions, and reunite many who are confined in… Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив