DSC00145В изпълнение на дейностите по проект “Стратегическа деинституционализация за премахването на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст в България“ на „Надежда и домове за децата- клон България“ на 18 и 19.05.2016 година край Враца се проведе обучение.

Темата “Активна семейна подкрепа“ бе насочена към членовете на ОКМДИ. Водещите Елена Петкова- национален консултант „Детски политики“ на НДД и Тони Тодоров представиха модели на работа със семейства, в коита има риск от изоставяне на деца.

Присъстваха директорът на РДСП Враца и главният специалист ЗД,  директори на ДСП, НОЗД, социални работници ОЗД, както и доставчици на социални услуги на територията на областта: ЦОП Враца, КСУДС и КСУДУ, град Роман, управителят на ЦНСТДУ Бяла Слатина, директорът на ДДЛРГ Враца, специалисти и социални работници от Общностен център Враца и ДМСГД, представители на НПО “Първи юни“ Бяла Слатина.

(прочетено 204, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив