На 27-28.04.2017 година в София се проведе обучение на тема „Активна семейна подкрепа“, организирано от „Надежда и домове за децата – клон България“ за социални работници от ОЗД и  доставчици на социални услуги по програма „Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца под 3 годишна възраст в България“.

В детайли бе представен модела на Активна семейна подкрепа, който организацията прилага от 2012 година насам, бяха представени инструментите за оценка на детето и семейството, както и редица примери от теренната работа. Основни аспекти от обучението бяха и взаимодействието между институциите, наличието и използването на ресурси, търсене на съвместно и възможно най-адекватно решение за семействата в криза. Участниците имаха възможност да задават въпроси, да дискутират и да споделят своя опит.

Обучителите комбинираха теоретична и практична част, казуси и ролеви игри, както и споделиха своя опит и експертиза в пряката си работа. Бе презентиран и филма „Да бъдеш родител“ на „Надежда и домове за децата – клон България“, който отразява на практика активната семейна подкрепа на деца и техните семейства при различни ситуации и кризи.

(прочетено 164, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив