OB26032

На 25 и 26 март в хотел „Централ“ представители на отделите „Закрила на детето“ от област Разград и от Центровете за обществена подкрепа в Разград, Исперих и Самуил преминаха практическо обучение за прилагане метода на АКТИВНА семейна подкрепа. Обучението се организира по проект „Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца от 0 до 3 години в България“ на „Надежда и домове за децата – клон България“  .

На участниците бяха представени работещи модели на подкрепа за семейства в риск прилагани в социалната работа в област Русе. Чрез дискусия и групова работа по реални казуси бяха изведени насоки за работа и бе споделен ценен опит. Акцент на срещата  бе прилагане метода за АКТИВНА семейна подкрепа от Дирекциите „Социално подпомагане“  и доставчиците на социални услуги в областта. Дискутира се развитието на алтернативната грижа за деца, а именно приемната грижа и грижа в Центровете от семеен тип. Набелязани бяха трудности, проблеми и полезни практики за преодоляването им. Акцентира се върху работата в мрежа между институции, доставчици на социални услуги и администрация. В подкрепа на децата в риск е и създадения през февруари 2014 година Координационен механизъм по деинституционализация за област Разград.

(прочетено 333, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив