social-assistance-sxc-hu-eastopКръгла маса на тема „Активна семейна подкрепа и междуинституционално сътрудничество” ще се проведе днес в Разград. Организатор на форума е българският клон на британската фондация „Надежда и домове за децата“.

Целта на Кръглата маса е да се представи активната семейна подкрепа като модел за екипна работа в подкрепа на децата и семействата, както и възможностите за сътрудничество между институциите и гражданското общество в процеса на деинституционализация на територията на област Разград.

В дискусията ще участват представители на социалните служби, отделите за закрила на детето и нестопански организации.

Кръглата маса е в изпълнение на дейностите по проект „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за децата от 0 до 3 години”, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство” на Министерството на здравеопазването.

Източник: http://topnovini.bg/

(прочетено 201, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив