Виж в PDF

Докладът представя резултатите от анализа на данни, събрани в хода на изпълнението на програмите на сдружение „Надежда и домове за децата – клон България“, реализирани в периода октомври 2014 г. – март 2017 г. Докладът е изготвен в рамките на проект за оценка на изпълнението на тези програми, който се реализира от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет.

Целта на анализа е да се направи оценка на ефективността на работата на социалните работници, изпълняващи програмите, за подпомагане на семейства в риск да посрещнат своите основни нужди с цел превенция на изоставянето на деца от тези семейства в специализираните институции.

За да се направи оценка на ефективността на работата на социалните работници, данните са събрани в три кратки времеви периода: (1) преди интервенцията (първоначална оценка); (2) непосредствено след интервенцията (при приключване на подкрепата) и (3) шест месеца след приключване на работата с децата и семействата.

(прочетено 46, 1 прочетено днес)

  • Годишен архив за 2020
  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
  • Годишен архив за 2010
Архив