Виж в PDF

Докладът представя резултатите от анализа на данни, събрани в хода на изпълнението на програмата за реинтеграция на сдружение „Надежда и домове за децата – клон България“, реализирана в периода октомври 2014 г. – март 2017 г. Докладът е изготвен в рамките на проект за оценка на изпълнението на тези програми, който се реализира от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет.

Конкретната цел на анализа е да се направи оценка на ефективността на работата на социалните работници, изпълняващи програмата за подпомагане на семейства в риск за създаване на по-добри условия за живот на своите деца, реинтегрирани обратно в семействата, след като са били в специализирани институции.

За да се направи оценка на ефективността на работата на социалните работници, данните са събрани в три кратки времеви периода: (1) преди интервенцията (първоначална оценка), докато детето е все още в институцията или непосредствено след като то е било прието обратно в семейството; (2) непосредствено след интервенцията (при приключване на подкрепата); работата с всяко дете и неговото семейство има различна продължителност в зависимост от нуждите на семейството и (3) шест месеца след приключване на работата с децата и семействата. Тази процедура на събиране на доказателства съвпада напълно с процедурата, прилагана и в дейностите по превенция на изоставянето на деца в специализираните институции.

(прочетено 70, 1 прочетено днес)

  • Годишен архив за 2020
  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
  • Годишен архив за 2010
Архив