antoniqBurgas

Регионален координатор –област Бургас

Образование:

Специалност         Педагогика  в СУ „Св. Климент Охридски“

Образователно-квалификационна степен – магистър

Специализации:

Организация и управление на образоването – Департамент за информация и квалификация на учители към  СУ „Св. Кл. Охридски”

Структура и управление на  социалната работа – Департамент по социална работа

гр. Екситър, област Девън, Обединено кралство Англия 

Структура и управление на Датската образователна система. Управленски умения в системата на образованието- Бизнес Академия, Департамент по мениджмънтг . Свенборг, Дания

Социално-педагогическа работа с деца и младежи в Германия – Модел за Югоизточна Европа- Академия „Хаус ам Майберг“ гр. Хеппенхайм, Германия

Сертификат за кариерен консултант и обучител на кариерни консултанти –по международна програма Global Career Development Facilitator – USA

Сертификат за обучител на родители по Международна програма Трениране на успешни родители на Институт Gordon Training International

Сертификат за обучител на учители по Международна програма Трениране на успешни учители на Институт Gordon Training International -USA

 

 

Има следния професионален опит:

 

Педагогически съветник

ОУ “Св. Кл. Охридски”, гр. Бургас

Ръководител „Педагогически консултативен кабинет“ гр. Бургас

В педагогическата си и социална практика до сега  има над 6000 часа като обучител и консултант в управлението и развитието на  човешките ресурси, демократичните ценности, гражданското образование, права на деца и жените, превенция на насилие  и тормоз, решаване на конфликти и посредничество.Опит в семейно консултиране и участие като експерт в български и международни екипи в изпълнение на образователни и социални проекти.

 

За контакти:

GSM +359 888 98 10 65

E-mail: tonym.hhc@gmail.com

 

 

(прочетено 647, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив