Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

antoniqBurgasРегионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Бургас

 Завършила е  СУ „Св. Климент Охридски“

Специалност         педагогиката, психологията, методики на преподаване

Образователно-квалификационна степен – магистър

Организация и управление на образованието

Специализации:

Организация и управление на образованието- Департамент по социална работа

гр. Екситър, област Девън

Структура и управление на Датската образователна система. Управленски умения в системата на образованието- Бизнес Академия, Департамент по мениджмънтгр. Свенборг

 

Социално-педагогическа работа с деца и младежи в Германия – Модел за Югоизточна Европа- Академия „Хаус ам Майберг“ гр. Хеппенхайм

 

Има следния професионален опит:

 

Педагогически съветник

ОУ “Св. Кл. Охридски”, гр. Бургас

Ръководител „Педагогически консултативен кабинет“ гр. Бургас

Консултант в  „Педагогически консултационен кабинет“ гр. Бургас

За контакти:

GSM +359 888 98 10 65

E-mail tonym@abv.bg

(прочетено 278, 1 прочетено днес)

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив