Yearly Archives: 2013

Oblastna_Dom_VetrenРешението бе взето на заседанието на Областния координационен механизъм по деинституционализация /ОКМД/ в присъствието на областния управител Иван Йорданов и заместника му Юмер Хамза.
На заседанието присъстваха директорът на РДСП-Пазарджик Цветелина Арапова, представители на РЗИ, МВР, Комплекса за социални услуги, отделите по Закрила на детето в областта, на неправителствената организация „Надежда и домове за деца” и координаторите по Проектите „Посока СЕМЕЙСТВО” и „Детство за всички”, които подпомагат процеса на деинституционализация в областта.
През настоящата година от ДМСГД – Пазарджик са изведени в семейна среда 23 деца. Планирани са интегрирани здравносоциални услуги, които ще обслужват деца и семейства от областта. Едната от услугите – ЦНСТ е преименувана в „Специализирана резидентна грижа за деца от 0 – 7 години” с потребност от постоянни здравни грижи. Приключени са строително – ремонтните дейности по преструктуриране на сградата. Очаква се стартиране на планираните услуги.

„Когато преди 1 година момиченцето със синдром на Аперт пристъпи в Розовата къща, никой от нас не предполагаше, че толкова бързо ще дойде този ден!“ Споделят всички – ръководство и служители на Центъра за настаняване от семеен тип – леко просълзени, но и щастливи от чудесното развитие за малката Серенита. Виж снимки тук

Новото семейство на Серенита е от Америка и има опит в грижите за дете с увреждания, живеят до клиника и център, специализирани в интервенцията и рехабилитацията точно на деца със синдром на Аперт.

Този синдром е изключително рядко генетично заболяване (1:150 000 деца) и  в по-големия процент от случаите в България става причина бебета, родени… Continue reading

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив