Yearly Archives: 2015

5По инициатива на „Надежда и домове за децата – клон България“ на 16.12.2015 г. се проведе заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация за област Сливен. Заседанието беше свикано по искане на Марлена Данева – директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Сливен.

Участваха заместник областните управители Веска Вълчева и Камен Костов, Елена Петкова – експерт „Детски политики“ към „Надежда и домове за децата – клон България” и членовете на координационния механизъм. На заседанието беше поканен и кметът на населеното място, в което живее семейството но детето в риск.

Социалният работник, занимаващ се с казуса, представи подробно случая на детето. След като бяха изслушани присъстващите, беше решено да се предприемат конкретни… Continue reading

okmdBurgas031220151На 3 декември  в Областна администрация Бургас бе проведено и шестото заседание за работа по случаи на  Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца.   На това заседание  членовете на ОКМД разгледаха   още  2 случая  на деца в риск, които са настанени в Кризисен център в гр. Средец, създаден  към  Асоциация Деметра – Бургас.  Случаите бяха представени от Директора на Кризисния център.  В заседанието участваха 12  представители, членове на Областен Координационен Механизъм, ангажирани за работа с деца в риск на общинско и областно ниво. За двата случая са необходими средства за закупуване на дрехи и обувки за… Continue reading

okmd-Vraca021220153Пето заседание на Областен координационен механизъм по деинституционализация в област Враца

Членовете на Областния координационен механизъм по деинституционализация в област Враца

участваха в пето заседание на 02.12.2015г., което се проведе в зала на областна администрация Враца. Присъстваха: заместник обласният управител, Директорът на РДСП Враца, Директорът на ДСП Враца, представители на областна администрация, общинска  администрация , РИО, ОЗД при ДСП Враца, ЦОП Враца.  Областният координатор на „Надежда и домове за децата- клон България“ и социален работник от ОЗД в ДСП Враца представиха за разглеждане казус за дете в риск. Направени бяха предложения за разрешаването му и бяха взети конкретни ангажименти за работа по казуса.

20112015krmasa2Днес 26.11.2015 година във Венус център се проведе кръгла маса на тема „Да бъдеш отново в семейството си“, организирана от Надежда и домове за децата – клон България в изпълнение на проект „„Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца от 0 до 3 години“. Присъстваха представители на РДСП ОЗД, доставчици на услуги, РИО от София град и Софийска област.

20112015krmasa1Присъстващите дискутираха съвместната си работа по превенция на изоставянето, реинтеграцията и партньорството, както и начините за взаимодействие и диалог между всички участници, работещи на терен с деца и семейства. По време на Кръглата маса и представените случаи се подчерта ефекта от сътрудничеството и работата в екип и до какви… Continue reading

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив