Yearly Archives: 2016

На своето заседание от 30.11.2016 година ОКМД – Бургас взе решение за организиране на благотворителна инициатива  „Елха на доброто“.

Инициативата от 5 до 15 декември, организирана в Областна администрация Бургас събра десетки подаръци за деца в риск. Коледните изненади ще бъдат при своите получатели за светлите християнски празниците. Лакомства, храни, дрехи и играчки ще зарадват 10 дечица най-малкото, сред  които е на 1 година, а най-голямото на 10. Всички те са част от случаите, по които Областният координационен механизъм и „Надежда и домове за децата – клон България“ са работили през изминаващата  година на територията на Бургаска област.     е реагирал… Continue reading

На 20.12.2016г., в Конферентна зала на Областна администрация Видин, се проведе заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация /ОКМД/. Заседанието имаше за своя цел представянето на Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация”, както и проекта на Карта на услугите.

    Заседанието бе председателствано от зам.- областния управител на Видин – г-жа Албена Георгиева. В него бяха поканени и взеха участие  представители на отдели по закрила на детето в област Видин, РЗИ, РИО на МОН, ОД на МВР, представители на доставчици на социални услуги /РДПЛУЗ Видин, КСУДС /Сдружение ИСДП/, фондация „Подкрепа за реализация”, фондация „Уникалните деца на Видин”/, и общини в област… Continue reading

В дух на празничност, целият екип на „Надежда и домове за децата – клон България“ се събра заедно, тъй като дори най-отдадените бойци имат нужда от почивка. Представяме ви първия конен батальон на организацията! Останалите членове са в окопите.

 

 

 

В резултат на бързата реакция и активната работа на Коалиция „Детство 2025“ във връзка с приетите промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които застрашават правата на уязвимите деца в България, кампанията „Да отворим врати за децата на Европа“ също алармира за случващото се, подкрепяйки становището на Коалицията.
 

ДО: Госпожа Зорница Русинова
Министър на труда и социалната политика в оставка

Госпожа Мая Манолова

Омбудсман на Република България

 

Господин Цветан Васев
Изпълнителен директор
Агенция за социално подпомагане

Госпожа Офелия Кънева
Председател
Държавна агенция за закрила на детето

 

Господин Даниел Панов

Председател на Управителен съвет

Национално Сдружение на Общините в Република България

 

С КОПИЕ ДО:

Госпожа Мариан Тейсън

Генерална дирекция

„Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Европейска Комисия

 

Относно: Промяна на чл. 36 (2), изм. – ДВ, бр. 89 от 2016, в сила от 11.11.2016 г. от Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане

Уважаема госпожо Русинова,

Уважаема госпожо Манолова,

Уважаеми господин Васев,

Уважаема госпожо… Continue reading

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив