Yearly Archives: 2018

На 27 септември, 2018 г. в Областна администрация Бургас бе проведено шестнадесетото заседание на  Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца /ОКМД/  под председателството на проф. д-р Севдалина Турманова, зам. областен управител на Бургаска област.  

В заседанието участваха 18  представители на институции, членове на Областен координационен механизъм, ангажирани за работа с деца в риск на общинско и областно ниво.

В дневния ред на заседанието беше обсъден  случай на дете на 2 месеца – момче в риск от изоставяне по предложение на началника на ОЗД гр. Созопол. Семейството се премества да живее в гр. Приморско, майката живее със съжител, който е баща на детето, но нямат… Continue reading

 

Дванадесет специалисити от ЦНСТДМУ от три области – Пловдив, Ямбол и Кърджали в периода 18 – 20 септември спедлиха и обмениха своя опит по конкретни казуси и се потопиха в програмата ИМПАКТ. Обучителите Боряна Климентова – Програмен директор в Надежда и домове за децата – клон България и Кремена Стоянова – национален координатор на Надежда и домове за децата – клон България представиха основата на прогрмата ИМПАКТ и пряката работа за преодоляване на предизвикателното поведение при деца и младежи с увреждания. По време на тридневното обучение в Пловдив в комбинация от теоретична част и интеракция с обучаемите се дискутираха теми, свързани с последиците от институционализацията, защо любовта има значение… Continue reading

 

От 18.09. до 20.09.18 година „Надежда и домове за децата – клон България“ проведе обучение по програмата ИМПАКТ за две области Бургас и Пазарджик на специалисти от ЦНСТДМУ.

В продължение на три дни Надежда Петрова и Пламена Стефанова консултанти на „Надежда и домове за децата – клон България“ представиха програмата ИМПАКТ в гр. Созопол. В обучението взеха участие 16 специалисити – управители, социални работници, психолози, медицински сестри, както и детегледачи, работещи в Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) от Бургас, Карнобат, Поморие, Пазарджик, с. Атия и с. Хаджиево.

През тези три дни, участниците имаха възможността да се запознаят с иновативни методи и… Continue reading

Коалиция „Детство 2025“ е обединение на граждански организации и мрежи, представляващи неправителствени организации и личности, които работят по процеса на деинституционализация.
Този процес представлява активната замяна на съществуващата институционална грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда в общността. Деинституционализацията не се свежда единствено до извеждането на децата от институции, а включва както предотвратяването на нови настанявания, така и създаването на нови възможности за подкрепа на всяко дете и семейство в общността. 

 

Като част от поредицата от обучения по програма ИМПАКТ на „Надежда и домове за децата – клон България“, насочена към предотвратяването на проблемно поведение и справянето с кризите на децата и младежите в Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) в цялата страна, в Добрич се проведе следващото от 24 до 26 юли.

Димитринка Григорова – консултант на „Надежда и домове за децата – клон България“ и Елена Петкова – Национален координатор на организацията споделиха експертизата си и практическия си опит с представители – специалисти и управители – от ЦНСТ- та от Варна, Добрич, Тополи, Шумен и Нови пазар.

Както споделиха и самите… Continue reading

  • Годишен архив за 2020
  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
  • Годишен архив за 2010
Архив