Background info for DI Launch in EP - June 2013-1


Биляна КеримоваРегионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Пазарджик

 Завършила е  СУ „Св. Климент Охридски”– София

Специалност         “Социална педагогика” и  професионална квалификация – “Мениджър на социално – педагогическите дейности”

Образователно-квалификационна степен – магистър        

Притежава и следните квалификации  – “Философ”  и  “Педагог”, специалност “Социална педагогика”

 

 

Има следния професионален опит:

Социален работник в Дирекция социално подпомагане в град Септември.

Възпитател в ДД «Асен Златаров» София  

Социален работник към Фондация  „Стъпка по стъпка“, по проект „Амбулантна подкрепа“

Ръководител екип към Фондация  „Стъпка по стъпка“, по проект „Алтернативни социални услуги“

 

Е-mail: kerimova.b@hopeandhomesbg.com

E-mail: office@hopeandhomesbg.com

(прочетено 391, 1 прочетено днес)

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив