Биляна Керимова


Биляна КеримоваРегионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Пазарджик

 Завършила е  СУ „Св. Климент Охридски”– София

Специалност         “Социална педагогика” и  професионална квалификация – “Мениджър на социално – педагогическите дейности”

Образователно-квалификационна степен – магистър        

Притежава и следните квалификации  – “Философ”  и  “Педагог”, специалност “Социална педагогика”

 

 

Има следния професионален опит:

Социален работник в Дирекция социално подпомагане в град Септември.

Възпитател в ДД «Асен Златаров» София  

Социален работник към Фондация  „Стъпка по стъпка“, по проект „Амбулантна подкрепа“

Ръководител екип към Фондация  „Стъпка по стъпка“, по проект „Алтернативни социални услуги“