BKlimentovaПрограмен директор към „Hope and Homes for Children- клон България

Завършила е СУ „Климент Охридски”– София

Специалност Управление на социалните дейности и системи

Образователно-квалификационна степен – магистър

Притежава и следните квалификации „Социална педагогика ” и специалист медицински лаборант.

Има следния професионален опит:

Ръководител проект „Подкрепа” по Оперативна програма „Техническа помощ” в Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД

Координатор Деинституционализация към НБУ, Ноу-хау Център за алтернативни грижи за деца

Координатор Програма към Институт Отворено общество

Ръководител отдел “Международни програми и проекти” към Атлас Консултинг ООД

Сътрудник в Национален център за юридическо обучение

Сътрудник в Дирекция “Главен секретариат и управление на интеграцията” към Ейч Ви Би Банк Биохим

Координатор проект в Асоциация “Здравен форум” и Асоциация Аркадия

Експерт в Национален център за социална рехабилитация

Старши експерт в Министерство на труда и социалната политика

Експерт в Национален център за социална рехабилитация

Сътрудник в Агенция Менделсон

Микробиологичен лаборант в Медицински Институт за спешна медицинска помощ “Пирогов”

Клиничен лаборант в Първа Градска Болница

За контакти :

boryana.hhc@gmail.com

(прочетено 1 245, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив