Новини

6 – 8 ноември 2019 г.

„Надежда и домове за децата – клон България“ сме  съорганизатори на международна Конференция „Деинституционализация на грижата за деца: как инвестираме в промяната?“

Целта на конференцията е: 

 Kонференцията ще даде възможност на участниците да обсъдят представените научни данни и натрупан опит, обещаващите практики и предизвикателства в областта на деинституционализацията (ДеИ). В глобалния контекст на тази реформа събитието ще се фокусира върху европейските му измерения, като се съсредоточи върху специфичните национални характеристики на процеса и връзката между натрупаното знание и управлението на ДеИ. Конференцията ще документира и анализира научените уроци, за да отговори на въпроса: „Как трябва да инвестираме в промяната, която ДеИ… Continue reading

Децата от Детската програма към „Надежда и домове за децата – клон България“ се събраха на 13.10.2019 и продължиха своята работа по създаването на Книга на Програмата. Десетте деца от биологични и приемни семейства заедно се разпределиха в две групи – групата на текстописците и групата на дизайнерите. Всяка от групите имаше за задача да пресъздаде историята на Програмата през рисунки и текстове. Докато дискутираха и подреждаха хронологично събитията,  на които са били участници те се и забавляваха и смяха, спомняйки си всички дейности на Програмата. Всеки един от участниците имаше възможност да предлага и споделя как той самия вижда Книгата. След като и двете групи приключиха работа се… Continue reading

Свиканата на 4-ти октомври от г-жа Севда Камбурова, изпълняващ длъжността областен управител, работна среща на Областния координационния механизъм по деинституционализация – Кърджали успя да обедини усилията на местните институции за успешно решаване на критичен случай на дете. Сигналът, подаден от директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Цветомир Хаджиев  изисква използването на всички местни ресурси за успешно лечение на дете с приложена мярка за закрила.  Необходимостта от бързо реагиране бе оценена от всички участници в Координационния механизъм – общините Крумовград и Кърджали, МБАЛ „А. Дафовски“, РЗИ, обласният екип по приемна грижа, неправителствената организация „Надежда и домове за децата“ – клон България, отделът за Закрила на детето в Крумовград. Основната… Continue reading

На 26.09.2019 г в Областна администрация в гр. Бургас се проведе обучение  на тема „Работа с родители, при които има риск от изоставяне“ на членовете на Областен координационен механизъм по деинституционализация и  специалисти – социални работници, педагози и психолози  от ОЗД и доставчици на социални услуги от Бургаска област /ЦОП, ЦНСТ и ЦРДУ/. Обучението беше организирано от Надежда и домове за децата – клон България в рамките на проект  „Стратегическа деинституционализация за премахването на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст „

Обучението имаше за цел да повиши професионалните компетенции при работа с родители, като представи един по-различен модел на работа и подкрепа. Екипността  … Continue reading

На 26.09.2019 г., в Областна администрация Стара Загора се проведе обучение на екипа на ОКМД на тема „Работа с родители, при които има риск от изоставяне“.

Обучението има за цел да повиши професионалните компетенции при работа с родители, като представи един по–различен модел на работа и подкрепа.

На обучението присъстваха заместник областният управител Петя Чакърова, представители на общини, ОЗД на територията на областта, ОЕПГ, Областна администрация, регионалния координато н „Надежда и домове за децата“ – клон България за област Стара Загора.

Заместник областния управител поздрави присъстващите и припомни, че „Надежда и домове за децата“ започва да функционира в България през ноември 2011 г. и че инвестира сериозен ресурс в подкрепа… Continue reading

  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив