Проекти

Consent for photographing, filming and interviewing children and adults

READ IN PDF

 CONSENT FORM

DATE CONSENT OBTAINED:

I/we agree to be photographed, filmed, recorded or interviewed by Hope and Homes for Children and for this material to be used for in printed, broadcast and online publicity, on social media, in newspapers and magazines or in reports and presentations to our donors and our supporters – both in this country and internationally. I/we agree to the following:

SEE MORE 

(прочетено 23, 1 прочетено днес)

Скъпи деца, младежи, родители и законови представители на деца, 

ВИЖ В PDF

Надежда и домове за децата използва снимки, филми и истории за фондонабиране и кампании за повишаване на осведомеността. Този материал може да се използва в печатни, излъчвани и онлайн реклами, в социални медии, във вестници и списания или в доклади и презентации до нашите дарители и поддръжници – както в страната, така и в чужбина.

Ние сме отдадени на защитата и насърчаването на правата на децата. В съответствие с нашата Политика за закрила на детето и Политика за съхранение на изображения и конкретни случаи и Насоките към нея, ние се стремим да гарантираме, че всички деца са… Continue reading

The safety and wellbeing of children and vulnerable adults is of the greatest importance to Hope and Homes for Children. The child’s best interest is paramount in all our actions and activities. As you prepare to visit one of our programmes we ask that you read, and agree to abide by, the following guidelines and code of conduct which aim to ensure that your visit will be a positive experience for all concerned.

Local legislation and regulations

Please be aware that all countries where we work have measures in place to protect the safety and privacy of all children cared for in the national childcare system. These measures cover aspects… Continue reading

Безопасността и благосъстоянието на децата са от голямо значение за „Надежда и домове за деца”. Най-добрият интерес на детето е водещото във всичките ни действия и дейности. При подготовката си за посещение на ННС – България ви молим да прочетете и да се съгласите да спазвате следните препоръки и правила за поведение, които имат за цел да гарантират, че вашето посещение ще бъде положително преживяване за всички.

Местна нормативна уредба и правилници

Моля, бъдете наясно, че във всички държави, в които работим, се вземат мерки за предпазването на безопасността и личността на децата, отглеждани в държавната система за детска грижа. Тези мерки включват дейности, простиращи се от обща защита до… Continue reading

  • Годишен архив за 2020
  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
  • Годишен архив за 2010
Архив