Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Проекти

Виж в PDF

 

 

(прочетено 125, 1 прочетено днес)

H&H_MASTER_LOGO_(BLACK_CMYK)Тематична област – Изграждане на капацитета на НПО

Приоритет  – Развитие на мрежи и коалиции на НПО, работещи в партньорство

Продължителност на проект – 8 месеца

Повечето от управленските решения, свързани с процеса на ДИ и подобряване социалния статус на децата и семействата имат нужда от застъпничество и непрекъснат мониторинг. НПО секторът има потребност от обединяване в името на общите интереси на стартиралия процес на деинституционализация, както и от по-активна работа с институциите, ангажирани с подобряване на състоянието на целевите групи. Проектът цели да създаде партньорство между НПО, национални власти, регионални и да засили ролята на Коалиция „Детство 2025“ в областта на детските политики и като консултативна структура. Специфични… Continue reading

Целта на проекта е да играе значителна роля в реформиране на системата за закрила на детето в България чрез подкрепа на правителството за премахването на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст.

DSC09054Основните цели и подцели:

  1. Да се помогне на правителството да запази сегашното темпо на реформи за закрила на детето и да спомогне за плавния преход между текущите оперативни програми, които приключват през 2015 г. и новите, които влизат в изпълнение през 2017 г.
  • Да се ангажират съответните областни и национални ключови заинтересовани страни, за да оформят рамката за реформа на областно/ национално ниво, съвместни позиции и съвместно застъпничество;
  • Да се лобира за повишаването на разпределение на средствата към… Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив