Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Проекти

Краткосрочни цели на проекта

Този проект има за цел закриването на осем български институции за отглеждане на малки деца и вземане на най-подходящото за всяко от 385-те деца, настанени в тези домове и оценени индивидуално (заедно със семействата, които можем да открием), решение за настаняване и отглеждане в семейна среда. Нашите очаквания са да установим контакт с 200 от семействата на децата и благодарение на активната подкрепа от наша страна, считаме завръщането на 100 деца в техните семейства, за възможно.

Continue reading

(прочетено 208, 1 прочетено днес)

На 28.12.2010 правителството взе решение за закриване на дома за медико-социални грижи за деца в град Тетевен. Решението е в съответствие с Националната програма „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, както и с утвърдената от Министерството на здравеопазването Концепция за деинституционализация на децата от домовете за медико-социални грижи.

Закриването се извърши в рамките на проект „Преструктуриране на Дома за медико-социални грижи – Тетевен и изграждане на алтернативни социални услуги за деца и семейства (Център за обществена подкрепа)” на британската благотворителна организация „Надежда и дом за децата”, в партньорство със СНЦ „Еквилибриум” – Русе и със сътрудничеството на министерствата на здравеопазването и на труда и социалната политика, Държавната агенция… Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив