ГабровоП

gabrovo-kr-masa1Кръгла маса на тема “Промяна на нагласите на приемните семейства в посока прием на новородени” събра 27.02.2014 г. експерти от общински администрации, териториални структури и неправителствени организации. Организатори на събитието са британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата” – клон България, а целта която си поставиха е да се представи работата с приемните семейства и настъпилата промяна по отношение на приема на новородени. На вниманието на участниците беше предоставена информация относно опита, който „Надежда и домове за децата” – клон България има по отношение на приемните семейства за деца с увреждания.

По време на дискусията участниците споделяха опит и проблеми пред които се изправят ежедневно в своята работа. Като някой основни затруднения, с които са се сблъсквали бяха откроени липсата на средства за приемните семейства в първия месец; страхът на приемните родители да вземат дете с увреждания. Участниците в срещата акцентираха на необходимостта от интензивна работа на психолог със семействата, както и да се поставят тези въпроси още при обученията им.

Continue reading

(прочетено 168, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив