МонтанаП

1396362588_dscn4481На 28.03.2014 г. за първи път в Северозападна България се проведе мащабна конференция на тема „Област Монтана – активно действаща в процеса на деинституционализация”. 

Събитието се организира по инициатива на Областния управител на област Монтана, съвместно с Британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата”, във връзка с действащата в цялата страна политика на деинституционализация на децата, отглеждани в институции, както и във връзка с изпълнение на проект „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 години”. 
 
На конференцията участие взеха г-н Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Ева Жечева – председател на Държавна агенция за закрила на детето, , г-жа Правда Игнатова – директор на дирекция “Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ на Агенцията за социално подпомагане, г-н Георги Симеонов – изпълнителен директор на Британската неправителствена организация “Надежда и домове за децата“, г-жа Милена Харизанова – програмен директор на програма “Закрила на детето“ към УНИЦЕФ, , г-жа Анна Темелкова – ръководител на проект “Посока: Семейство“ към Министерството на здравеопазването, ръководители на териториални структури на държавната администрация от област Монтана, кметове на общини от област Монтана, както и представители на неправителствени организации от региона.
(прочетено 256, 1 прочетено днес)

kmont1

На 28 март 2014 година в Монтана се проведе конференция на тема :

„Област Монтана – активно действаща в процеса на деинституцоинализация“

В конференцията взеха участие Лазар Лазаров – зам.-министър на МТСП, Ева Жечева – председател на ДАЗД, Правда Игнатова – ръководител на договарящия орган на МТСП, Анна Темелкова – ръководител на проект ПОСОКА:семейство,н Георги Симеонов – изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата“ – клон България, Милена Харизанова – програмен директор „Детска политика“ на УНИЦЕФ, инж. Николай Пенчев – областен управител на обл. Монтана и Милен Гечовски – зам.-областен управител.

Конференцията бе открита от инж. Николай Пенчев, управител на област Монтана. Приветствие към осемдесетте участника поднесе и Лазар… Continue reading

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив