РазградП

1 (2)33На 23.04.2015г. в Областна администрация Разград се проведе работна среща на тема „Сътрудничество чрез Областен координационен механизъм по деинституционализация”.

Срещата бе открита от зам.областният управител Виолета Тодорова, която подчерта, че темата е с особена важност и в основата на успеха й е доброто сътрудничество между институциите.

  Координаторът на „Надежда и домове за децата” за област Разград – Таня Костова представи едногодишен отчет за сътрудничеството между организацията и отделите „Закрила на детето” от Област Разград. Дейността в Област Разград стартира през януари 2014 г.  първоначално в рамките по проект „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0-3 години в България”, подкрепящ на проект „ПОСОКА Семейство”, а от… Continue reading

OB26032

На 25 и 26 март в хотел „Централ“ представители на отделите „Закрила на детето“ от област Разград и от Центровете за обществена подкрепа в Разград, Исперих и Самуил преминаха практическо обучение за прилагане метода на АКТИВНА семейна подкрепа. Обучението се организира по проект „Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца от 0 до 3 години в България“ на „Надежда и домове за децата – клон България“  .

На участниците бяха представени работещи модели на подкрепа за семейства в риск прилагани в социалната работа в област Русе. Чрез дискусия и групова работа по реални казуси бяха изведени насоки за работа и бе споделен ценен опит. Акцент на срещата… Continue reading

cropped-logo11На 28 януари 2015г. в хотел „Централ“ в гр.Разград бе проведена групова супервизия на работещите в Отделите за закрила на детето в областта. Събитието се реализира по проекта „Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст“на „Надежда и домове за децата-клон България“. Супервизията бе водена от психолога Людмил Стефанов, който представи интересни подходи и методи за работа със семейства и деца в риск. В нея се включиха  9 социални работници от Отделите за Закрила на детето в общините  Разград, Исперих, Кубрат и Самуил.

Участниците в срещата споделиха два сложни случая от практиката си, които бяха разгледани в контекста на представения системен подход за семейни… Continue reading

header-backgroundЕ. е трето дете в семейството на Силвия и Сураж. След като навършил годинка и четири месеца личният лекар подава сигнал в Отдел „Закрила на детето“, че Е. непрекъснато боледува и не могат да му бъдат поставени задължителните имунизации. Лекарят е притеснен за здравето на детето.

Социалните работници от ОЗД започват работа по случая. При посещението си установяват, че освен Е. родителите полагат грижи за още две момчета, най-голямото от които на 6 години, а второто на 3 години. Независимо от лошите условия децата са добре развити за възрастта си, силно привързани към родителите си. Родителите не желаят да си изоставят децата, те също са били отгледани при такива условия, това е техният начин на живот.

Сураж е безработен и семейството се препитава от сезонна и наемна работа –събиране на билки, цепене на дърва и понякога работа за ден в селското стопанство. Силвия получава социални помощи за децата, които са единствения сигурен месечен доход.

Continue reading

(прочетено 175, 1 прочетено днес)

r-grad3170714На 17 и 18 юли членовете на създадения през февруари Координационен механизъм по деинституционализация за област Разград, преминаха трети модул на обучение  на тема „Оценка, планиране и подкрепа на семействата“. Участие взеха 25 души, представители на Дирекции „Социално подпомагане“, отделите за закрила на детето от областта, социални работници от ЦОП и общини.

            Представени бяха практически насочени модели за работа със семейства и деца в риск, един от които е метода за активна подкрепа на семействата. Социалните работници и представителите на администрацията взеха участие в различни ролеви игри, в които изведоха вредите от престоя в институция за бебетата и децата от 0 – 3 год, както и необходимостта от сътрудничество и работа в екип при подкрепа на семейство в кризисна ситуация. Полезна бе и информацията за работа със семейства, които имат дете с увреждане, най-вече запознаване с опита на колегите, предлагащи услуги за деца с увреждания в град Русе. Коментирани бяха начините за планиране и разкриване на алтернативни социални услуги за деца и семейства, с акцент на ранната превенция на изоставянето.

Continue reading

(прочетено 346, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив