Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

СилистраП

2В Силистра се проведе първата по рода си кръгла маса „Активна семейна подкрепа и междуинституционално сътрудничество в процеса на деинституционализация“, чийто домакин бе община Силистра, а организатор – фондация „Надежда и домове за децата – България“. В нея участва заместник областният управител Вяра Емилова. Областна администрация – Силистра е сред партньорите на клона на фондацията в Силистра на базата на подписан наскоро Меморандум от страна на областния управител Насуф Насуф и Георги Симеонов, изпълнителен директор на фондацията. В област Силистра координатор на фондацията е журналистката Анелия Петрова.

В приветствието си г-жа Емилова заяви, че проведеното първо заседание на новоизградения Областен координационен механизъм за деинституционализация, на който домакин бе ОА – Силистра, е бил положителна стъпка в изпълнение на програмата за извеждане на децата от домовете и връщането им в семейна среда – на биологични родители или при приемни семейства.

Continue reading

(прочетено 203, 1 прочетено днес)

S-ra2-41.03В залата на Областна администрация – Силистра по покана на областния управител Насуф Насуф и с участието на заместник областнния управител Вяра Емилова, както и на експерти от областната администрация  се проведе учредяването и първото заседание на новосъздадения Областен координационен механизъм по деинституционализация. Той е по идея на Фондация „Надежда и домове за децата“, клон България. Област Силистра е осмата в страната, където се осъществява подобна форма на сътрудничество между институциите. Предишен опит вече има в областите Перник, Пловдив, Плевен, Габрово, Русе, Търговище и Монтана.

         Областният управител приветства представителите на различни институции – общини, регионални звена и социални структури, приели поканата му да станат членове на Координационния механизъм като нова форма на общуване в обществото. Членовете му ще използват възможността всеки месец на нарочно заседание да обсъждат евентуални казуси, свързани с проблеми на деца и семейства. Възможни са и извънредни заседания, ако конкретният казус не търпи отлагане и изисква спешно решение. Областният координационен механизъм има постоянни и асоциирани членове.

Continue reading

(прочетено 188, 1 прочетено днес)

Силистра стана осмият в страната регион, в който във взаимодействие със социалните институции ще работи българският клон на Фондация „Надежда и домове за деца“.  На 02 и 03.02.2014 година бе подписан Меморандум за сътрудничество между областния управител г-н Насуф Насуф, кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов и изпълнителният директор на фондацията Георги Симеонов.

Целта е изграждане, на областно ниво, на работещ Координационен механизъм за предотвратяване на изоставяне на деца от 0 до 3 години и провеждане  на активни семейни политики.

В Силистра координатор е Анелия Петрова. Нейната роля е да осъществява връзка с институциите и да проучва случаи, изискващи участие на експертите на фондацията, респективно в краен… Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив