София

dete1„Надежда и домове за децата – клон България“, които в този случай са в подкрепа на ОЗД, се ангажира с проблем.

Звъним на вратата на едностайно жилище в София. Посреща ни усмихната, млада жена с две момчета на четири и една години. Майката е напълно сляпа и няма подкрепяща среда. От години не поддържа контакти с роднините си. Скоро ще се роди и третото дете, а Яна няма възможност да се грижи и за него.

Първоначално майката заяви, че след раждането ще изостави детето, тъй като към момента за нея е невъзможно да се справи с отглежданито на три деца. Съвместно с ОЗД, й представихме какви са възможностите за подпомагане,… Continue reading

През месец август, благодарение на съвместната и добре координирана работа на  отделите “Закрила на детето“ – Люлин и Оборище, се осъществи и първата реинтеграция. Детето А., заедно с по-голямото си братче Г. са си  у дома при родителите.  За успешната реинтеграция спомогнаха и проведените многобройни разговори и консултации  с родителите. С тях се  целеше осигуряване на емоционална подкрепа и  мотивация за отглеждането на децата.

С наше съдействие през месец септември, по-голямото момче, беше записано на детска градина в голяма близост до местоживеене на семейството, което допълнително ще улесни родителите. Предстои да се направят необходимите изследвания за постъпване и от следващият месец да започне посещение… Continue reading

От месец септември, започна и активното ни сътрудничество с Фондация  „Движение на българските майки“ в лицето на Каролина Шойлева. Искаме да изкажем благодарност за активната им подкрепа на  реинтргрираните деца от ДМСГД „Св.Параскева

(прочетено 187, 1 прочетено днес)

„Надежда и домове за децата”  е лидер в закриването на институции за деца и заместването им с подкрепящи услуги в общността за децата и техните семейства Моделът за деинституционализация е признат от УНИЦЕФ и СЗО за най-добра световна практика.

(прочетено 252, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив