Ръководство

Национален координатор партньорства

Hope and Homes for Children – клон България

 

Защитила е докторска степен по „Социално управление и бизнес администрация“ в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 

Има следния професионален опит:

Д-р Милка Семова е експерт по социална отговорност и ESG. Тя улеснява партньорства от типа „Бизнес – Академия – Нестопански сектор – Институции“ и администрира редица застъпнически и фондонабиращи кампании. Занимава се с обучение и развитие на персонала, в направление устойчиво развитие и развитие на организационната култура. Лектор е по вътрешни комуникации за управление на промяната. Участва като съветник в управлението на редица социални инициативи.

 

За контакти:

WhatsApp/Viber: +359 887362933

milka.hhc… Continue reading

Национален експерт по детски политики към „Hope and Homes for Children- клон България” 

 

Завършила ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив.

Притежава образователно-квалификационна степен  бакалавър, специалности „Предучилищна и начална педагогика“ и „Специална педагогика“

Завършени обучителни курсове на тема „Дислексия, мултилингвизъм  и чуждоезиково обучение“, „Монтесори терапия“, „ Психодиагностика при деца и възрастни“, „Арт терапия за деца със СОП и техните семейства“, ESTEEM  „Предоставяне на нови възможности за хората в неравностойно положение чрез обучение и мониторинг“, „Мениджмънт на социално педагогическите дейности“ и др.

Участие в обучение за професионалисти „Теория и практика на работа по случай. Управление на социални услуги.“

Има следния професионален опит:

Терапевт по проект  за съседни на Пловдив малки общини – „Терапевтично… Continue reading

Елена Петкова

Национален експерт по детски политики към „Hope and Homes for Children- клон България”  

 

Завършила НБУ с магистърска степен „Психо – социални интервенции с деца и родители“ и със степен магистър литературовед Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност Българска филология

Има следния професионален опит:

Мениджър комуникации  в Комплекс за социални услуги за деца и семейства,

СНЦ “Еквилибриум“

Ръководител на направление по неформално екологично

образование към Международно дружество „Елиас Канети“  

Експерт младежки и социални дейности в РКО „Каритас”и разработване на менторска програма за работа с деца и младежи с противообществени прояви – превенция на инститтуционлизацията.

Разработване и прилагане на тюторска програма за деца в начална училищна степен, застрашени от отпадане от училище;… Continue reading

valeria draganova1.Програмен координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град София и София област

Завършила е  СУ „Климент Охридски“

Специалност Социална педагогика

 

Образователно – квалификационна степен – магистър  по Бизнес комуникации от СВУБИТ

Има преминат обучителен курс по повишаване благосъстоянието на децата в България

 

Има следния професионален опит:

Continue reading

(прочетено 1 268, 1 прочетено днес)

Програмен координатор към Hope and Homes for Children – клон България“

Магистър по философия от СУ „Св. Климент Охридски“ с професионална квалификация: философ и учител по дисциплините от философския цикъл в средното училище. Докторант по философска антропология към катедра „Философия“ във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Има следния професионален опит:

Главен експертен сътрудник към Комисията по труда, социалната и демографска политика на 43-то Народно събрание на Република България

Директор на дирекция „Политика за младежта“ в Министерство на младежта и спорта

Координатор на Национална експертна група за застъпничество към ЕCPAT – България по проект „Марио – съвместни действия за защита на децата от насилие, трафик и експлоатация в… Continue reading

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив