Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Ръководство

kasparuhovaПрограмен координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  

Завършила е  Hogeschool Utrecht, Утрехт, Холандия

Специалност         Интернационални Медийни Комуникации

Образователно-квалификационна степен – магистър 

London School of Economics, Лондон, Великобритания

  Медия и Комуникации

 Има следния професионален опит:

Асистент логистика в  Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)

PR стажант в NOVA Broadcasting Group/ Modern Times Group

Маркетинг експерт в КлимаКом

Мениджър проект и бизнес развитие в Franchising BG

За контакти:

GSM   +359 888834111

e-mail:  asparuhova.hhc@gmail.com

(прочетено 358, 1 прочетено днес)

Кремена  СтояноваНационален експерт по детски политики към „Hope and Homes for Children- клон България” 

Завършила е Средно образование, ЕСПУ „Д-р Петър Берон“ гр. Момчилград

Завършила ПУ „Паисий Хилендарски“

Притежава образователно-квалификационна степен  бакалавър, специалност „Предучилищна и начална педагогика“.

Завършен курс НЛП – Основни Техники в Невро – Лингвистично Програмиране и обучителен семинар по въпросите с аутизма.

 

 

Има следния професионален опит:

Continue reading

(прочетено 749, 1 прочетено днес)

Елена ПетковаНационален експерт по детски политики към „Hope and Homes for Children- клон България”  

Завършила е ПУ „Паисий Хилендарски”, гр.Пловдив

Българска филология. Притежава образователно-квалификационна степен  магистър литературовед.

Има следния професионален опит:

Мениджър комуникации  в Комплекс за социални услуги за деца и семейства,

СНЦ“Еквилибриум“

Ръководител на направление по неформално екологично

образование към Международно дружество „Елиас Канети“  

Continue reading

(прочетено 480, 1 прочетено днес)

BKlimentovaПрограмен координатор към „Hope and Homes for Children- клон България

Завършила е СУ „Климент Охридски”– София

Специалност Управление на социалните дейности и системи

Образователно-квалификационна степен – магистър

Притежава и следните квалификации „Социална педагогика ” и специалист медицински лаборант.

Има следния професионален опит:

Ръководител проект „Подкрепа” по Оперативна програма „Техническа помощ” в Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД

Координатор Деинституционализация към НБУ, Ноу-хау Център за алтернативни грижи за деца

Continue reading

(прочетено 668, 1 прочетено днес)

Георги СимеоновИзпълнителен директор на „Hope and Homes for Children- клон България” 

Магистър по педагогика от ЮЗУ-Неофит Рилски, Благоевград

Има следния професионален опит:   

Управител„Вал Консулт ” ЕООД

Ръководител проект и член на SMT във Фондация КЕЪР Интернешънъл България с дейности по Проект „Предоставяне на услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства”, Сливен и Русе .

 Ръководител проект: Цялостно управление на проектните дейности- Проект „Деинституционализация – подобряване качеството на живот на деца с увреждания и техните семейства чрез развитие на социални услуги в общността”- Програма „Матра”

Continue reading

(прочетено 932, 1 прочетено днес)

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив