EPでDIを起動するための背景情報 - 6月 2013-1

イベント

新しいプログラミング期間のためのRSにおける動作プログラムやプロジェクトの開発に関連する状態構造のサポート.

 

ソフィアの地域調整機構脱施設のメンバーへのアドバイス, パザルジク, プレヴェン, ラズグラート, シリストラをはじめとするステークホルダーとの専門家.

 

ソフィアの児童保護の部門やサービス·プロバイダの代表者の支援, パザルジク, プレヴェン, ラズグラート, トレーニングと協議を通じてシリストラ.

 

Сътрудничество с отделите за закрила на детето и местните социални услуги за оценяване и осигуряване на подкрепа за семейства или приемни родители, които желаят да вземат дете в семейна среда в София, パザルジク, プレヴェン, Разград и Силистра.

 

Мониторинг и оценка на реинтегрирани деца с読み続ける

トピック: Обществени гаранции за устойчиво развитие на процеса на деинституционализация на регионално ниво

21121221日付: 13. 06. 2013グラム.

Времетраене: 10:00 へ 13:10

場所: GR. Targovishte, комплекс „Терра Европа“, ул.”Стефан Караджа” 13

10:00 – 10:10 – Откриване

10:10 – 10:40 – Представяне на национaлните проекти, свързани с процеса на деинстититуционализация и реализирането им на регионалнo ниво –Светлана Добрева, директор ДСП Търговище

10:40 – 11:10 – Представяне на визията за социалните услуги в региона

Миглена Сотирова, старши експерт „Социални дейности“ към Община Търговище

11:10 – 11:30 – ポーズカフェ

11:30 – 12:30 – Работа на участниците в групи:

1. Проблеми пред реализацията на националните проекти по деинституционализация на регионално読み続ける

ПРОГРАМА

Мотивационен тренинг на членовете на Координационния Съвет по деинституционализация

場所: комплекс Терра Европа гр. Targovishte

日付: 13 юни 2013 グラム.

Час

トピック

Презентатор/Модератор

 

14:30 – 15:30

 

„У дома и в Дома – детето между семейството и институцията” – 1 част

 

Людмил Стефанов -експерт на „Надежда и домове за децата” – България

 

15:30 – 15:50

ポーズカフェ

15:50 – 17:30

 

„У дома и в Дома – детето между семейството и институцията” – 2 част

 

Людмил Стефанов -експерт на „Надежда и домове за децата” – България

 

17:30- 18:30

読み続ける

ПРОГРАМА

ラウンドテーブル: Успешни политики при работа по превенция на изоставянето на деца, на областно и общинско ниво

21121221日付: 07.06.2013グラム.

Времетраене: 14,00 H. – 17,00 H.

場所: Голяма зала на Областна администрация – モンタナ

Участници: РДСП – Монтана; Началници на ОЗД към ДСП; доставчици на социални услуги за деца; директор ДМСГД; Инспектори ДПС; РП – Монтана; РЗИ – Монтана; РИО – Монтана; 地区管理; Община Монтана; ДО към МБАЛ – モンタナ; ННО към МБАЛ – Монтана; неправителствен сектор;

司会: Tsvetanディミトロフ, експерт на НДД – България

14,00 – 14,15 ч.:

Откриване на събитието и представяне読み続ける

ДНЕВЕН РЕД

円卓会議

Работещи модели по превенция на изоставянето. Устойчивост на създадените партньорства и мрежи след приключване на проект „Посока: ファミリー "

29.05.2012 グラム., заседателна зала на Областна администрация – Габрово, етаж 1.

13.00 – 13.10 ч.- Откриване и представяне на участниците

13.10 – 13.30 ч.- Добри практики относно превенция на изоставянетоГалина Бисет, Сдружение Еквилибриум

13.30 – 13.45 H. – Ролята на РЗИ относно превенция на изоставянетоД-р Ирина Моровякова, Регионална здравна инспекция – ガブロヴォ

13.45 – 14.00 ч.… 読み続ける

Opening_doors_Box_Blue21

  • 年間アーカイブ 2017
  • 年間アーカイブ 2016
  • 年間アーカイブ 2015
  • 年間アーカイブ 2014
  • 年間アーカイブ 2013
  • 年間アーカイブ 2012
アーカイブ