Галерия

Подписите положиха Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ и Илия Илиев, областен управител.

(прочетено 226, 1 прочетено днес)

konferenciaЦелта на Конференцията, която се проведе на 24.09.2015 година в София, бе да  обобщи постигнатите резултати в областите, където е създаден ОКМД.  

Да опише начините на взаимодействие на НПО в политиките на местно и регионално ниво, както и да популяризира работата на целия проект и да представи успешните случаи и добри практики в 12 области.  

Конференцията е в изпълнение на дейностите по проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“, който се финансира по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив