EPでDIを起動するための背景情報 - 6月 2013-1

ギャラリー

Подписите положиха Георги Симеонов, изпълнителен директор на “子供のための希望とホームズ – ブランチブルガリア” и Илия Илиев, областен управител.

(リード 148, 1 今日読む)

konferencia会議の目的, 開催 24.09.2015 ソフィア, бе да обобщи постигнатите резултати в областите, それがOKMD作成された場所.

ローカルおよび地域レベルでの政策におけるNGOとの相互作用の方法を説明するために、, そして、プロジェクト全体の作業を促進し、成功事例やベストプラクティスを提示します 12 エリア.

会議では、「プロジェクトを実施しています地域調整メカニズム – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“, 欧州経済地域の資金メカニズムの下でブルガリアでのNGOを支援するプログラムの下で資金を供給されています 2009 – 2014

1 2 3 7

Opening_doors_Box_Blue21

  • 年間アーカイブ 2017
  • 年間アーカイブ 2016
  • 年間アーカイブ 2015
  • 年間アーカイブ 2014
  • 年間アーカイブ 2013
  • 年間アーカイブ 2012
アーカイブ