EPでDIを起動するための背景情報 - 6月 2013-1

ストーリー

Учредители на „Hope and Homes for Children”

Учредители на „Hope and Homes for Children”

で 2010 年 "希望と子どものための家" (子供のための希望とホームズ), ブルガリアのNGO "と平衡 ", 子供のための最初の家を閉じました 0 へ 3 テテベン年と改革機関のこのタイプのモデルを作成しました.

"希望と子どものための家" マーク·クックと彼の妻キャロリンによって作成された 1994 年, 彼らはボスニア·ヘルツェゴビナを訪問し、戦争の結末を目撃するとき. 戦争によって破壊された機関を支援するために、ベースの組織, 子供たちを守ることを.

読み続ける

(リード 146, 1 今日読む)

クロップ·ロゴ1で 2009-2010 година “Hope and Homes for Childrens”, съвместно с българската неправителствена организация “Еквилибриум”, закрива първия дом за деца от 0 へ 3 години в град Тетевен и създава модел за реформиране на този тип ин- ституции. Година по-късно през Ноември 2011 година е създаден и българския клон на “Надежда и домове за децата“, с чиято подкре- па, 一緒にブルガリア政府と, ワイドルカとクースHMSCC閉鎖されました- タンディ.

 

PDF内のより多くの

(リード 90, 1 今日読む)

Opening_doors_Box_Blue21

  • 年間アーカイブ 2017
  • 年間アーカイブ 2016
  • 年間アーカイブ 2015
  • 年間アーカイブ 2014
  • 年間アーカイブ 2013
  • 年間アーカイブ 2012
アーカイブ