Полезна информация

„Надежда и домове за децата – клон България“ спомага за това всяко дете да получи шанс за по-добър живот в среда, която стимулира неговото развитие и му позволява да се чувства обичано и обгрижвано. Реинтеграцията през нашите очи.

 

 

 

 

Being a parent 

Hope and Homes for Children – Bulgaria gives every child the chance for a better life in an environment that stimulates their development and allows them to feel loved and cared for. Reintegration through our eyes.

 

(прочетено 9, 1 прочетено днес)

Могат ли децата с увреждания да се отглеждат в приемни семейства? Надежда и домове за децата показва как е възможно да се преодоляват страховете и децата да се отглеждат обградени с обич, домашен уют и подкрепа.

 

 

Remarkable foster parents for special children 

Can disabled children be raised in foster care? Hope and Homes for Children shows how it is possible to overcome fears and how to raise children surrounded by love, comfort and support.

 

(прочетено 73, 1 прочетено днес)

Как започна процесът на ДеИ в България? Един филм представящ  съдбата на деца, изведени от първото закрито ДМСГД  в Тетевен. Как става заместването на резидентната грижа с алтернативни социални услуги в общността и как се предотвратява институционализацията на нови деца.

 

 

 

Changed fates

How did the DI process start in Bulgaria? A film depicting the fate of children who left the institution in Teteven which was the first one to close down. What does the replacement of residential care with alternative social services in the community look like and how is the institutionalization of new children prevented?

(прочетено 8, 1 прочетено днес)

The report present the analysis of the data collected in the course of the performance of the reintegration program of Hope and Homes for Children – Bulgaria, implemented between October 2014 and March 2017. The report was prepared in the framework of a program performance evaluation project implemented by the Know-How Centre for Alternative Care for Children of New Bulgarian University.

The data needed to evaluate social workers’ performance efficiency were collected in three short periods of time: (1) prior to the intervention (initial assessment) while the child was still in the institution or right after it was received back in the family ; (2) immediately right after the intervention… Continue reading

  • Годишен архив за 2020
  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив