Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Полезна информация

IMPACT

Иновативна • Мултидисциплинарна • Персонално насочена • Активна • Продължителна • Трансформация

 

НАШАТА МИСИЯ е да бъдем катализатор на глобалното премахване на институционална грижа за деца.

 

 

Работата ни се основава на 3 фундаментални ценности:

· Кураж да променяме и да опитваме отново и отново и отново
· Почтеност в отстояването на най-добрия интерес на децата
· Достойнство в отношението ни към децата и техните семейства

(прочетено 125, 1 прочетено днес)

Виж в PDF

Деинституционализацията е единствената реформа в България, която систематично се реализира на базата на организирани в планове за действие: политическа воля, общи ценности, инвестиции в системата за закрила, координация на работата на сектори и НПО.

В контекста на реформата работата на „Надежда и домове за децата- клон България“ може да се раздели на четири периода:

  1. Деинституционализация на деца от ДМСГД преди стартиране на политиката на ДИ . (През 2009-2010 година “Hope and Homes for Children”, съвместно с българската неправителствена организация “Еквилибриум”, закрива първия дом за деца от 0 до 3 години в град Тетевен и създава модел за реформиране на този тип институции).
  2. Деинституционализация на деца от 8… Continue reading

Виж в PDF

АКТИВНАТА семейна подкрепа е модел на интервенция насочен към идентифициране и подкрепа на деца в риск от това да бъдат разделени от своите родители. Това е модел за превенция на институционализацията. Моделът също се използва за реинтеграция на деца в техните биологични или разширени семейства. Според материали на “Надежда и домове за децата” (НДД), наименованието ACTIVE на английски език е абревиатура от основните принципи на подкрепата:

Appropriate – Подходяща: взима предвид местния културен контекст и социо-политически климат

Community – Общност: работи с формалните (напр. социални работници) и неформални актьори в ДИ

Targeted – Целева: съобразена със специфичните нужди на семейството

Independence – Независимост: Семействата работят, за да… Continue reading

Виж в PDF

Докладът представя резултатите от анализа на данни, събрани в хода на изпълнението на програмата за реинтеграция на сдружение „Надежда и домове за децата – клон България“, реализирана в периода октомври 2014 г. – март 2017 г. Докладът е изготвен в рамките на проект за оценка на изпълнението на тези програми, който се реализира от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет.

Конкретната цел на анализа е да се направи оценка на ефективността на работата на социалните работници, изпълняващи програмата за подпомагане на семейства в риск за създаване на по-добри условия за живот на своите деца, реинтегрирани обратно в семействата, след като са били… Continue reading

Виж в PDF

Докладът представя резултатите от анализа на данни, събрани в хода на изпълнението на програмите на сдружение „Надежда и домове за децата – клон България“, реализирани в периода октомври 2014 г. – март 2017 г. Докладът е изготвен в рамките на проект за оценка на изпълнението на тези програми, който се реализира от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет.

Целта на анализа е да се направи оценка на ефективността на работата на социалните работници, изпълняващи програмите, за подпомагане на семейства в риск да посрещнат своите основни нужди с цел превенция на изоставянето на деца от тези семейства в специализираните институции.

За да се… Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив