Координатори

Оперативен счетоводител към „Hope and Homes for Children- клон България“

Завършила е УНСС в град София в специалност Стопанска логистика,

Образователно-квалификационна степен – магистър по икономика

Има следния професионален опит:  

ВТП „Металургимпекс“ гр. София,  РОЛ ООД, гр. София,

ДЖЕТ ТРЕЙДИНГ ООД, гр. София,

БУЛСА ООД, гр. София

За контакти : GSM +359 888411542

E-mail ivkova.hhc@gmail.com

 

(прочетено 106, 1 прочетено днес)

hrissiТехнически сътрудник към „Hope and Homes for Children- клон България” 

Завършила е  Софийски университет  „Св. Климент Охридски”– София, Специалност “Социална педагогика”

Образователно-квалификационна степен – магистър – “Социален мениджмънт”       

Има следния професионален опит:

Технически сътрудник в  „Юнитакс консулт ООД“

Рекламен експерт в „Икономедиа АД“

Рекламен консултант в „Голдън пейджис България“

Личен асистент в Списание ТЕМА, ТЕМА НЮЗ ЕАД

За контакти :

Hristina.hhc@gmail.com

0888 99 49 60

(прочетено 738, 1 прочетено днес)

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Сливен

Завършила е  Бургаски свободен университет

Специалност    Социални дейности

Образователно-квалификационна степен – бакалавър

Социални дейности

Има следния професионален опит:

Ко-водещ на групи по психомоторика на деца с хармонично развитие и деца със

затруднения  към ЕТ,, Аналитична зона„ – Сливен

Социален работник Областен екип по приемна грижа за област Сливен.  

Социален работник Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – Сливен.  

Социален работник Домашен социален патронаж – Сливен.

 

Екипен ръководител в ЦОП  и ЗМБ- Сливен  към Фондация КЕЪР Интернешънъл България

За контакти:

GSM   … Continue reading

elicaIvanovaVidinРегионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Видин

 Завършила е  СУ „Климент Охридски“

Специалност         Публична администрация

 Образователно-квалификационна степен – магистър 

Публичен мениджмънт и политики

Има следния професионален опит:

Специалист социални дейности в Сдружение „Институт по социални дейности и практики”, гр. София

Социален работник в АСП град София

 

За контакти:

GSM   +359 882 524 860

e-mail: elinavd@abv.bg

(прочетено 482, 1 прочетено днес)

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Ямбол

Завършил  Тракийски университет Педагогическо и психологическо консултиране

Образователно-квалификационна степен – магистър Консултант по проблемите на психическото развитие

Завършил  Шуменски Университет  ,,Епископ Константин Преславски“ 

Специалност  Социални дейности 

Образователно-квалификационна степен  бакалавър Социален работник                           

Има следния професионален опит:

Психолог в ЦДГ „Слънце“ Ямбол

 Експерт за мониторинг на НПО – ,,Център за образователни програми  и социални инициативи“ гр. Ямбол

Експерт за работа с… Continue reading

 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив