Координатори

nevenaОперативен счетоводител към „Hope and Homes for Children- клон България

Завършила е СА „Димитър Ценов”– Свищов Специалност Счетоводство и контрол, специализация – банково дело

Образователно-квалификационна степен – магистър Финансов мениджмънт

Има следния професионален опит: Експерт проблемни кредити в „ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕАД Съдебен деловодител при ЧСИ 762 Деян Драганов Отчетник счетоводство в Счетоводна кантора „ Бизнес Гарант „ ООД, Разград Помощник на счетоводителя в „ Българско сирене „ ООД, Хасково , бул. Съединение 94

За контакти : GSM +359 888411542

E-mail npetrova.hhc@gmail.com

(прочетено 455, 1 прочетено днес)

Ивалина Денева-РачеваРегионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Търговище

Завършила е ШУ ”Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен със специалност Начална училищна педагогика, бакалавър е по Начална училищна педагогика и английски език, специалност  Английски език.

Притежава образователно-квалификационна степен  магистър по Психология.  Специализирала е „Съвременни дидактични технологии в началното образование” .

 

 

 

Има следния професионален опит:

Continue reading

(прочетено 737, 1 прочетено днес)

ViliСътрудник координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Пловдив

Завършила е  ЕСПУ „Димитър Благоев“ – Пловдив

 

E-mail: topuzova.v@hopeandhomesbg.com

E-mail: office@hopeandhomesbg.com

 

Continue reading

(прочетено 227, 1 прочетено днес)

Димитрина Григорова – СтоиловаРегионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Габрово

Завършила е ЮЗУ ”Неофит Рилски”-Благоевград, магистър по психология и специализация ”Превантивна психология”. След дипломна квалификация „Психотерапия” НБУ, „Консултант – психотерапевт”

Бакалавър по „Специална педагогика- Етопедия” със епециализация “Превантивна педагогика”- в ЮЗУ ”Неофит Рилски”.

Има следния професионален опит:

Психолог, ръководител на Дневен център за деца с физически и/или психични увреждания.  Психотерапевт, супервизор в SOS “Детско селище”.

Психолог, обучител във  Френско-българска обучителна програма „Детето и неговите симптоми”

Continue reading

(прочетено 811, 1 прочетено днес)

OLYMPUS DIGITAL CAMERAРегионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Перник

Завършила е  ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград

Специалност: Психология, специализация – Клинична психология

Образователно – квалификационна степен – магистър        

Притежава и следните квалификации  „Социална педагогика и социално подпомагане”. Има професионална квалификация  социален работник, социален педагог.

 Има преминат основен курс по Когнитивно – поведенческа психотерапия и

  „Умения за консултиране на млади хора в областта на сексуалното и репродуктивно здраве”.

Притежава умения в „Оценка на риска от насилие”  и  „Изграждане на социална мрежа за превенция на насилието”.

 

Има следния професионален опит:

Continue reading

(прочетено 447, 2 прочетено днес)

  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив