Координатори

Оперативен счетоводител към „Hope and Homes for Children- клон България“

Завършила е УНСС в град София в специалност Стопанска логистика,

Образователно-квалификационна степен – магистър по икономика

Има следния професионален опит:  

ВТП „Металургимпекс“ гр. София,  РОЛ ООД, гр. София,

ДЖЕТ ТРЕЙДИНГ ООД, гр. София,

БУЛСА ООД, гр. София

За контакти : GSM +359 888411542

E-mail ivkova.hhc@gmail.com

 

(прочетено 152, 1 прочетено днес)

hrissiТехнически сътрудник към „Hope and Homes for Children- клон България” 

Завършила е  Софийски университет  „Св. Климент Охридски”– София, Специалност “Социална педагогика”

Образователно-квалификационна степен – магистър – “Социален мениджмънт”

Има следния професионален опит:

Технически сътрудник в  „Юнитакс консулт ООД“

Рекламен експерт в „Икономедиа АД“

Рекламен консултант в „Голдън пейджис България“

Личен асистент в Списание ТЕМА, ТЕМА НЮЗ ЕАД

За контакти :

Hristina.hhc@gmail.com

0888 99 49 60

(прочетено 855, 1 прочетено днес)

Координатор за област Варна към „Hope and Homes for Children- клон България“

Завършила е Русенски университет „Ангел Кънчев“ в специалност Компютърни  системи за контрол, управление и диагностика

Образователно-квалификационна степен – магистър

Завършила е ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в специалност Финанси

Образователно-квалификационна степен – магистър

Има следния професионален опит:

Социален работник ОбССП (Общинска служба за социално подпомагане)– град Пордим

Главен специалист ОбССП – град Пордим

ВрИД Ръководител ОбССП –град Пордим

Началник отдел „Социално подпомагане“ ДСП – град Пордим

Главен експерт „Социална закрила“ ДСП – град Русе

Началник отдел „Закрила на детето“ ДСП – град Русе

Директор Обединени детски услуги „Слънчо“ – град Русе- СНЦ Еквилибриум

 

 

 

За… Continue reading

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Сливен

Завършила е  Бургаски свободен университет

Специалност    Социални дейности

Образователно-квалификационна степен – бакалавър

Социални дейности

Има следния професионален опит:

Ко-водещ на групи по психомоторика на деца с хармонично развитие и деца със

затруднения  към ЕТ,, Аналитична зона„ – Сливен

Социален работник Областен екип по приемна грижа за област Сливен.  

Социален работник Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – Сливен.  

Социален работник Домашен социален патронаж – Сливен.

 

Екипен ръководител в ЦОП  и ЗМБ- Сливен  към Фондация КЕЪР Интернешънъл България

За контакти:

GSM   … Continue reading

elicaIvanovaVidinРегионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Видин

 Завършила е  СУ „Климент Охридски“

Специалност         Публична администрация

 Образователно-квалификационна степен – магистър 

Публичен мениджмънт и политики

Има следния професионален опит:

Специалист социални дейности в Сдружение „Институт по социални дейности и практики”, гр. София

Социален работник в АСП град София

 

За контакти:

GSM   +359 882 524 860

e-mail: elinavd@abv.bg

(прочетено 576, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив