Hintergrundinfo für DI Einführung in EP - Juni 2013-1

National Policy

OLYMPUS DIGITAL CAMERAЗа периода на действие на проект „ПОСОКА: семейство“ на територията на област Русе през 2012 г в Дом за медико социални грижи за деца /ДМСГД/ – Русе са настанени само 17 деца с мярка за закрила по Закона за закрила на детето, а са изведени 38 деца в семейна или близка до семейната среда. Тези много добри показатели са резултат от добрата координация между институциите и работата в мрежа по превенция на изоставянето или настаняването на деца в институция за бебета, каквато е ДМСГД – Русе.

За периода януари- декември 2012 година са осъществени общо 17 реинтеграции на деца в семейна среда, осиновени са 18 Kinder, 2 деца са настанени в приемни семейства, едно дете с увреждане е изведено в Център за настаняване от семеен тип в гр. List.

Weiterlesen

(Lesen Sie 236, 1 Lesen Sie heute)

Hope and Homes for Children- Niederlassung Bulgarien präsentiert seine erfolgreiche Politik, Schwerpunkt auf Prävention und Wiedereingliederung von Kindern

Coordinating Mechanism (KM) hat im Rahmen des Projekts "Strategische Deinstitutionalisierung und die Reform der Betreuung von Kindern 0 bis 3 години” на "Hope and Homes for Children- клон България” „Надежда и домове за децата“, welche unterstützt den "Direction - Familie" des Bundesministeriums für Gesundheit und im Rahmen der Nationalen Strategie für Kinder 2008-2018, чийто принципи са интегрирани в ежегодните Национални програми за закрила на детето

Не е прочетено

Opening_doors_Box_Blue21

  • Jährliches Archiv 2017
  • Jährliches Archiv 2016
  • Jährliches Archiv 2015
  • Jährliches Archiv 2014
  • Jährliches Archiv 2013
  • Jährliches Archiv 2012
Archivieren