EPでDIを起動するための背景情報 - 6月 2013-1

国策

OLYMPUSデジタルカメラЗа периода на действие на проект „ПОСОКА: семейство“ на територията на област Русе през 2012 г в Дом за медико социални грижи за деца /ДМСГД/ – Русе са настанени само 17 деца с мярка за закрила по Закона за закрила на детето, а са изведени 38 деца в семейна или близка до семейната среда. Тези много добри показатели са резултат от добрата координация между институциите и работата в мрежа по превенция на изоставянето или настаняването на деца в институция за бебета, каквато е ДМСГД – Русе.

За периода януари- декември 2012 година са осъществени общо 17 реинтеграции на деца в семейна среда, осиновени са 18 子供, 2 деца са настанени в приемни семейства, едно дете с увреждане е изведено в Център за настаняване от семеен тип в гр. ルセ.

読み続ける

(リード 236, 1 今日読む)

子供のための希望とホームズ- ブランチブルガリアはその成功した政策を提示, 子どもの予防と社会復帰に焦点を当て

調整メカニズム (KM) 子供のためのケアプロジェクト "戦略的脱施設化と改革の下で行わ 0 へ 3 години” на 子どものための "希望とホームズ- клон България” „Надежда и домове за децата“, 保健省 - "家族向き"と子供のための国家戦略の文脈での支えとなる 2008-2018, чийто принципи са интегрирани в ежегодните Национални програми за закрила на детето

Не е прочетено

Opening_doors_Box_Blue21

  • 年間アーカイブ 2017
  • 年間アーカイブ 2016
  • 年間アーカイブ 2015
  • 年間アーカイブ 2014
  • 年間アーカイブ 2013
  • 年間アーカイブ 2012
アーカイブ