Новини

Над 250 експерти от университети, институции и неправителствени организации от Европа, Австралия, Централна Азия и САЩ обсъждат реформата в грижата за деца на Международна конференция на тема „Деинституионализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“.

Събитието се проведе от 6 до 8 ноември в НДК. В конференцията участваха представители на Европейската комисия, Министерството на труда и социалната политика и други национални институции, международни и местни неправителствени организации, доставчици на социални услуги и специалисти в областта на политиките за деца. Участниците в конференцията споделиха научни данни и натрупан опит, както и добрите практики и предизвикателства в областта на деинституционализацията.

Конференцията бе открита от вицепремиера Томислав Дончев. Той определи деинституционализацията на… Continue reading

На 31.10.2019 година в град Плевен се проведе обучение на тема: „Работа с родители, при които има риск от изоставяне“. Участие взеха членовете на Областен координационен механизъм по деинституционализация – Плевен и специалисти – социални работници, педагози, психолози от ОЗД и доставчици  на социални услуги на територията на областта.

Обучението беше организирано от „Надежда и домове за децата – клон България“ в рамките на проект „Стратегическа деинституционализация за премахването на институционалната грижа за деца по 3 годишна възраст“. Водещи бяха Елена Петкова – национален консултант и Цветелина Георгиева – регионален координатор на „Надежда и домове за децата – България“. Обучението имаше за цел да повиши професионалните компетенции при… Continue reading

6 – 8 ноември 2019 г.

„Надежда и домове за децата – клон България“ сме  съорганизатори на международна Конференция „Деинституционализация на грижата за деца: как инвестираме в промяната?“

Целта на конференцията е: 

 Kонференцията ще даде възможност на участниците да обсъдят представените научни данни и натрупан опит, обещаващите практики и предизвикателства в областта на деинституционализацията (ДеИ). В глобалния контекст на тази реформа събитието ще се фокусира върху европейските му измерения, като се съсредоточи върху специфичните национални характеристики на процеса и връзката между натрупаното знание и управлението на ДеИ. Конференцията ще документира и анализира научените уроци, за да отговори на въпроса: „Как трябва да инвестираме в промяната, която ДеИ… Continue reading

Децата от Детската програма към „Надежда и домове за децата – клон България“ се събраха на 13.10.2019 и продължиха своята работа по създаването на Книга на Програмата. Десетте деца от биологични и приемни семейства заедно се разпределиха в две групи – групата на текстописците и групата на дизайнерите. Всяка от групите имаше за задача да пресъздаде историята на Програмата през рисунки и текстове. Докато дискутираха и подреждаха хронологично събитията,  на които са били участници те се и забавляваха и смяха, спомняйки си всички дейности на Програмата. Всеки един от участниците имаше възможност да предлага и споделя как той самия вижда Книгата. След като и двете групи приключиха работа се… Continue reading

Свиканата на 4-ти октомври от г-жа Севда Камбурова, изпълняващ длъжността областен управител, работна среща на Областния координационния механизъм по деинституционализация – Кърджали успя да обедини усилията на местните институции за успешно решаване на критичен случай на дете. Сигналът, подаден от директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Цветомир Хаджиев  изисква използването на всички местни ресурси за успешно лечение на дете с приложена мярка за закрила.  Необходимостта от бързо реагиране бе оценена от всички участници в Координационния механизъм – общините Крумовград и Кърджали, МБАЛ „А. Дафовски“, РЗИ, обласният екип по приемна грижа, неправителствената организация „Надежда и домове за децата“ – клон България, отделът за Закрила на детето в Крумовград. Основната… Continue reading

  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив