Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Новини

  

 На 20 февруари, 2018 г. в Областна администрация Бургас бе проведено петнадесетото заседание за работа по случаи на  Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца. Още в началото г-жа Турманова, зам. областен управител  изрази задоволство и благодарност от организираната за втора поредна година дарителската кампания под надслов „Елха на доброто“ по повод Коледа и Нова година, под елхата в областна администрация. Бяха събрани около 100 пакета  с продукти, дрехи и обувки за децата и семействата, с които работим през годината и предоставени на семействата .

В дневния ред на заседанието бяха обсъдени 2 случая на деца в риск от изоставяне по предложение на началниците… Continue reading

На 16 януари Надежда и домове за децата проведе интерактивна консултативна сесия с 14 деца, на възраст от 8 до 17. Сесията беше насочена върху обсъждане на съществуващата система на институционална грижа за деца, вредите, които тя нанася върху тяхното психическо, емоционално и физическо състояние и насоките и идеите, които децата, участващи в сесията, могат да предложат по отношение на това какво може да се подобри.

Програмния координатор на Надежда и домове за децата, отговорен за всички дейности по детско участие, представи на децата, в рамките на кратка презентация, каква е текущата ситуация в институциите за бебета, какви са характерните причини децата да попадат в тези институции, каква е реалната… Continue reading

Заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация – Софийска област се проведе в Областната администрация. То премина под надслов „Партньорство в процеса на предоставяне на социални услуги“ и беше водено от Областния управител г-н Илиан Тодоров. Той поздрави участниците и представи дневния ред, след което даде думата на Боряна Климентова, програмен координатор  на „Надежда и домове за децата – клон България“. Климентова припомни ретроспективно съвместната работа на Областната администрация и НДД в рамките на подписания през 2016 година „Меморандум за разбирателство“. Бяха припомнени методите и философията ни на работа при съвместна работа със семейства и предприетите мерки за недопускане деца да попадат в институции.

Заседанието продължи с разглеждането на… Continue reading

 Насилието над деца е недопустимо, независимо къде се случва то! То е абсолютно неприемливо, когато става дума за място, където деца и младежи живеят под обществена грижа и чиято първостепенна задача е това място да осигури закрила и сигурност!

Станалият скандално известен с проявеното насилие и нехуманно отношение към децата Център за настаняване от семеен тип в Габрово отново постави в дневния ред на обществото ни темата за деинституционализацията на децата в България.

 

Преди повече от седем години Могилино разтърси света с нечовешките условия на живот за децата, показани във филм на ВВС. Този филм беше катализатор за провеждане на най-значимата социална реформа в България – деинституционализацията. И… Continue reading

Когато подкрепяш семейства,  изпаднали в криза и тя застрашава децата да бъдат отделени от родителите си,  ние се опитваме да мобилизираме ресурси за преодоляване на проблема. Работейки с партньори, създаваме мрежа от съмишленици, които да са опора на децата и техните  родственици. Ясната оценка, която правим на областите на развитие на децата, средата на живот, фокусирайки се на напредъка, дава добри резултати и буди доверие в общностите.

През последните месеци наш партньор са LIDL България. С техните дарения бяха подпомогнати 200 деца в 92 семейства от 13 области. Всяка подкрепа за семействата е предоставена след внимателен анализ на потребностите на децата и с уважение към родителите им.… Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив