Новини

През изминалите месеци всичко около нас се промени – много бързо и доста неочаквано. Загубихме своята социална свобода и започнахме да се затваряме в приятелския кръг, в семейството и с доста страх да се вглеждаме в бъдещето.  Та в тези несигурни времена е много хубаво да срещнеш Доброто, което винаги е някъде около нас, но го подминаваме и не го забелязваме.

Преди две години с екипа на  „Надежда и домове за децата- клон България“ се свърза мила и приветлива госпожа, която искаше да помогне с дарения на конкретни семейства. Веднага откликнахме и даренията отидоха при деца, които живеят бедно, но обградени с много обич в своите семейства. Добрината… Continue reading

Програма „Ти и Lidl за по-добър живот“

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Моля, използвайте полетата под съответните точки, за да впишете необходимата информация. Използвайте шрифт Calibri, размер 11. Формулярът за кандидатстване се изпраща като прикачен текстови файл  (Word версия) на ел. поща: lidl@wcif-bg.org  

 

Няма да се разглеждат проектни предложения, изпратени по друг начин или на друг електронен адрес.

 

Организация:

Име, Адрес по съдебна регистрация, Телефон, Ел. поща, Интернет страница, Булстат

Официален представител на организацията (по съдебно решение):

Име, Позиция, Телефон, Мобилен телефон, Адрес за кореспонденция, Ел. поща:

 

Проект:

Отговорни родители, здрави деца и взаимодействащи общности в Русе

Обща стойност… Continue reading

На 30 юни в парка Заимов, на свеж въздух, се проведе първата сесия с участието на 6 деца след карантината на Програмата за детско участие към Надежда и домове за децата – клон България. Срещата бе проведена, съгласно всички епидемиологични изисквания. Сесията бе посветена на изминалите 4 месеца, в които децата бяха в домовете си и продължиха своето образование чрез дистанционно обучение, както и предизвикателствата в рамките на пандемията. Децата имаха възможност да говорят и да споделят своите чувства. Първоначално децата индивидуално попълниха анкета, в която дефинираха своите чувства, усещания и мисли, описаха своите планове за бъдещето. След това се отдадоха на креативността и предадоха мислите и чувствата си на… Continue reading

На 25.06.2020 г. в  залата на Областна администрация Хасково при спазване на всички противоепидемиологични мерки се проведе заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация.

Заседанието бе открито  и председателствано от г-жа Малина Славова, координатор на ОКМД за област Хасково.

На срещата присъстваха 14 участници- директорът на РДСП, директорът на РЗИ, представител на РУ, представители на ОЗД от областта, експерти от Областна администрация, Община Хасково и координатори на Надежда и домове за децата – България.

Темата на проведеното заседание бе настоящото състояние на процеса по деинституционализация и взаимодействието на всички институции на областно ниво за постигане на целите в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“… Continue reading

Съвместната инициатива „Заедно можем всичко“ ще подкрепи семейства с деца с поемане на сметките за ток до края на годината и подмяна на стари електроуреди с енергийно ефективни. 

„Надежда и домове за децата – клон България“ и ЧЕЗ в България стартират „Заедно можем всичко“ – кампания за подпомагане на уязвими семейства с деца за преодоляване на негативните последствия на пандемията от коронавирус и прилагането на мерки за ограничаването им.

Всички кризи се отразяват най-трайно на децата, а някои от тях са изоставяни в следствие на невъзможността за преодоляване на финансовите трудности.

В рамките на кампанията ЧЕЗ поема заплащането на сметките за ток до края на годината на социално слаби… Continue reading

  • Годишен архив за 2020
  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
  • Годишен архив за 2010
Архив