info de fundal pentru DI Lansarea în EP - Iunie 2013-1

Știri

Pe 20 юли 2017 g. в Областна администрация Бургас бе проведено тринадесетото заседание за работа по случаи на Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца.

Заседанието започна с извънредна точка на дневния ред – необходимост от спешно настаняване на дете на 20 дни, в момента е в детско отделение в болница за лечение, тъй като майката не е в състояние да се грижи и отглежда детето. „Надежда и домове за децата – клон България“ подпомогнаха ОЗД Поморие за намиране на приемно семейство. На територията на Бургаска област няма такива семейства за деца до 3 години и това затруднява работата на ОЗД-тата в нашата област. С решение наContinuați lectură

Гергана е на 9 an. Тя живее със своята майка, Иванка и нейния по-малък брат, Борис, в град в Южна България. Техният апартамент има само една спалня и много малко обзавеждане, но те са сигурни и са заедно. След всичко, което са преживяли през изминалите месеци, това е най-важното.

Гергана и Борис живеят с двамата си родители, но техния баща е много агресивен човек и често бие майка им. След 10 години насилие, Иванка не издържа повече и бяга от дома. Малко след това, мъжът й отнема живота си, а Гергана и Борис откриват тялото на баща си. Свекърите на Иванка обвиняват нея за трагедията и заплашват, че ще сиContinuați lectură

Gergana is nine years old. She lives with her mother, Ivanka and her younger brother, Boris, in a town in the South of Bulgaria. Their flat has only one bedroom and very little furniture but they are safe and they are together. After all that they’ve been through in recent months, that is what counts.

Gergana and Boris used to live with both their parents but their father was a violent man who regularly beat their mother. After ten years of abuse, Ivanka could stand it no longer and she fled. Soon after this, her husband took his own life. It was Gergana and Boris who discovered their father’s body.Continuați lectură

Georgi Petrovi, aged four, with his mother, Petya.

Petya and Ivan Petrovi spent years longing for a second child. But when their second son, Georgi, was born, in October 2012, the midwives and doctors at the hospital behaved as if something terrible had happened. It was three days before they even allowed Petya and Ivan to see their new baby.

Georgi had been diagnosed with Down’s Syndrome and the medical staff told his parents that this meant they would never be able to care for him. It would be too expensive, it would be too difficult. They might even endanger his life. Petya and Ivan had neverContinuați lectură

Георги Петров, 4 год., с майка си.

Петя и Иван Петрови прекарват много години в очакване на второ дете. Но щом техния син, Георги, се ражда през октомври 2012, акушерките и лекарите в болницата се държат така, цякаш нещо ужасно се е случило. Три дни Петя и Иван дори не са допускани до своята рожба.

На Георги е поставена диагноза Синдром на Даун и медицинските служители казват на родителите, че това означава, че те никога няма да могат да се грижат за него. Ще бъде прекалено скъпо, прекалено трудно. Те биха могли дори да застрашат неговия живот ако го отглеждат у дома. Петя и ИванContinuați lectură

Opening_doors_Box_Blue21

Arhivă