Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Новини

На 03.04.2019 година  „Надежда и домове за децата – клон България“ връчи сертификат за дарение на стоматологична клиника  „Салиев дентал кеър“.

Професионалистите от денталната клиника напълно безплатно извършиха зъболечение на майка, подкрепяна от „Надежда и домове за децата – клон България“ и грижеща се сама за трите си деца.

Надежда и домове за децата – клон България изказва своята искренна благодарност за направеното добро и високия професионализъм.

 

Сertificate of donation

On April 3, 2019 Hope and Homes for Children Bulgaria handed a certificate of donation to the dental clinic „Sаliev Dental Care“.

Professionals from the dental clinic have completely done free dentistry of a mother, supported by… Continue reading

 

 

 

На 27 март 2019г., от 11,00 часа, в сградата на областна администрация Стара Загора се проведе кръгла маса под надслов „Общо взаимодействие на институциите за подобряване бъдещето на децата“. Гост на форума бе Петя Чакърова, заместник областен управител. Кръглата маса събра за дискусии представители на РДСП, на ОЗД от областта, администратор на проект „Приеми ме, в лицето на община Стара Загора, представители на Цоп и ЦНСТ, предлагащи услуги за деца и приемни родители.

„Целта на днешното събиране е да «изговорим» като отборни играчи уменията си за  общото си взаимодействие в името на подобряване бъдещето на децата, да преоткрием работещите стъпки за ефективна работа в екип, да… Continue reading

    На 20 март, 2019 г. в хотел „Приморец“ в гр. Бургас се проведе обучение на 21 приемни семейства    от общините Бургас и Карнобат. Обучението се организира  от Областен координационен механизъм по деинституционализация, който се    председателства от  проф. д-р Севдалина Турманова, в партньорство с екипа на проект „Приеми ме” и  Зонта клуб Бургас.

Целта  на обучението беше да се представят и  тренират 2 от уменията на международната Програма „Трениране на успешни родители“ и се проведе от двама сертифицирани обучители за работа с тази програма. На обучението присъстваха – г-жа Мая Казанджиева – Директор на дирекция „Социални… Continue reading

На 16.03 децата от Програмата за детско участие на „Надежда и домове за децата – клон България“ се събраха, за да могат да дискутират и да помислят как биха могли да популяризират и разпространят своите идеи и дейности и да направят програмата разпознаваема сред по-голям кръг от хора. Децата сами направиха правила за работа в групата, които бяха насочени към подкрепа, изслушаване и съдействие. Тяхната задача беше да мислят за създаването на Книга на програмата за детско участие, в която да изразят развитието на програмата, дейностите и усещанията си. Децата забавлявайки се по групи като сами направиха разделянето си според силните си страни и желанието си работиха над мисия, визия… Continue reading

 

На 12.03.2019г. в гр. Плевен се проведе кръгла маса на тема: “Подобряване на взаимодействието в прицеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията”. 

Целта на Кръглата маса бе да се разгледат механизмите за взаимодействие и възможностите за подобряване на координацията между всички партньори на територията на Област Плевен, участващи в процеса на предоставяне на приемната грижа като мярка за закрила на детето в семейна среда и социална услуга, предоставяна в общността и нейната роля в процеса на деинституционализация и прекратяване на настаняванията на деца в специализирани институции.

Актуалната ситуация на приeмната грижа в областта бе представена от Областния екип по приемна грижа (ОЕПГ). Участие взеха 28… Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив