Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Новини

A programme coordinator of HHC-Bulgaria accompanied Mr. Boyan Alexandrov – a supporter and donor of the organization, who donated laptops to more than 20 children in foster families in the Northwestern part of the country with the help of our organization in 2016. This year, Mr. Alexandrov donated 9 laptops to children with disabilities in 6 Bulgarian cities.

On the 26th June Mr Alexandrov and HHC-Bulgaria’s programme coordinator visited the protected house near the city of Svoge in order to donate a laptop to one of the girls from the Mogilino institution. The 29 year old girl was incredibly happy to receive such a gift and promised to guard… Continue reading

Благодарение на „Надежда и домове за децата – клон България“, 10 деца и младежи се сдобиха със собствени лаптопи. Програмният координатор на организацията придружи Боян Александров – съмишленик и партньор на „Надежда и домове за децата – клон България“, из страната, така че той да може да осъществи своето дарение. Г-н Александров се свърза с организацията през 2016 г. и заедно с нея успя да дари латпопи на над 20 деца в неравностойно положение в Северозападна България. Тази година, той завърши своето благо дело.

На 26 юни, г-н. Александров, заедно с програмния координатор на Надежда и домове за децата – клон България, посети защитено жилище близо до град Своге, за… Continue reading

This year’s National conference of Hope and Homes for Children – Bulgaria took place on the 22nd June and was titled “Excellence, courage and integrity in turbulent times”.

Since 2011, Hope and Homes for Children – Bulgaria has actively been working on the deinstitutionalization process of children between the ages of 0 and 3 in Bulgaria. The mission of the organization is to be a catalyst for the eradication of institutional care for children. Through active policies for prevention of abandonment and closing the entrance for babies in institutions, through supporting biological families in the reintegration of their children from institutions, by applying a systematic approach towards all family… Continue reading

На 22.06.2017 година се състоя Националната конференция на „Надежда и домове за децата – клон България“ – “Кураж, почтеност и професионализъм в турбулентни времена“.

От 2011г., „Надежда и домове за децата – клон България“ активно се занимава с процеса по деинституционализация на деца от 0-3 г. в България. Мисията на организацията е да бъде катализатор за премахване на институционалната грижа за деца. Чрез провеждането на активна политика по превенция на изоставянето и недопускане настаняването на бебета в специализирани институции, чрез оказването на подкрепа на биологични семейства при реинтеграция на деца от институции и чрез прилагането на системен подход при семейните политики, с цел гарантиране на устойчивост на резултатите, „Надежда и… Continue reading

Форумът беше организиран от „Надежда и домове за децата – клон България“ и бе домакинстван от сдружение „Еквилибриум“  на 13 и 14 юни в Обединени детски услуги „Слънчо“ в Русе. Мястото не е избрано случайно, тъй като „Еквилибриум“ е единственото НПО в страната, което управлява иновативната социално-здравна услуга с подкрепата на Община Русе и партньорството на „Надежда и домове за децата – клон България“.

Кръглата маса събра по-голямата част от специалистите, които са ръководители и експерти в останалите 7 пилотни Центрове за деца с потребност от постоянна медицинска грижа в страната. Те бяха разкрити в резултат от преструктурирането и закриването на 8 пилотни Дома за медико социални грижи по… Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив