Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Новини

 

На 26 април 2018 г.  в гр. Хасково Надежда и домове за децата – клон България  организира   Кръгла маса на тема: „Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията“.

В Кръглата маса  участваха 29  специалисти от РДСП – Хасково, Отдели за закрила на детето от област Хасково, РУО, социални услуги, Екип по приемна грижа  и приемни родители.

Събитието се откри от г-жа Малина Славова – координатор на НДД – клон България за област Хасково. Ръководителят на Екипа по приемна грижа  г-жа Таня Ганева представи актуална картина на приемната грижа в област Хасково. Към настоящия момент… Continue reading

На 25.04.2018 г. в Нова зала на Великотърновски общински съвет се проведе кръгла маса на тема: „Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията“.

Целта на кръглата маса е да се разгледат механизмите за взаимодействие и възможностите за подобряване на координацията между всички партньори, участващи в процеса на предоставяне на приемната грижа като мярка за закрила на детето в семейна среда и социална услуга, предоставяна в общността и нейната роля в процеса на деинституционализация и прекратяване на настаняванията на деца в специализирани институции.

На срещата присъстваха Георги  Симеонов, изпълнителен директор на „Hope and Homes for Children- клон България , Боряна Климентова, програмен директор… Continue reading

 

На 04.04.2018 година изпълнителният директор и националният координатор по детски политики на „Надежда и домове за децата – клон България“ презентираха програма ИМПАКТ пред участниците в среща на Национално сдружение на общините в България.

Георги Симеонов и Елена Петкова представиха програмата, която включва научни и практически доказани инструменти и подходи за предотвратяване на проблемното поведение на деца и младежи с увреждания, настанени в ЦНСТ.

 

Целта беше Надежда и домове за децата – клон България да предложи подкрепа и обучения за ключови специалисти от всички Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в страната. Това беше посрещнато радушно от представителите на общините, които са… Continue reading

На 23.03.2018г. в заседателната зала на Областна администрация  Хасково се проведе с заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация.

Заседанието бе открито  и председателствано от д-р Стефка Здравкова  – заместник-областен управител на област Хасково.

На срещата присъстваха директорът на РДСП , директори на ДСП , представители на ОЗД  от областта,   директора на РЗИ, експерти от РУО, областна администрация , Община Хасково, Екип по приемна грижа  и координатори на Надежда и домове за децата.

На заседанието се представи работа на институциите  по денституционализация  през 2017г. Обсъди се актуалното състояние на ДМСГД – Хасково, където към момента настанените деца са 18, от тях… Continue reading

 „Надежда и домове за децата – клон България“ и  семействата, които подкрепя, изказваме огромна благодарност на „Лидл България ЕООД“  https://www.lidl.bg/bg/index.htm за връченото трето поредно  дарение на организацията.

В рамките на половин година, времето през което си сътрудничим, успяхме да подобрим средата на живот на много семейства. Даренията се предоставят на родителите с деца, застрашени от изоставяне след направена оценка на условията на живот. Подкрепените семейства подобряват своето благосъстояние, а децата живеят по-достойно. 

Настоящето  дарение ще зарадва деца от 13 области. За трети път в семействата ще освободят ресурси, които да се използват за храна, дрехи, обучения и др. Това е пътя да осигурим  … Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив