Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Новини

На 20 юни 2018 г.  в град Бургас  Надежда и домове за децата – клон България“  организира  поредна  Кръгла маса на тема: „Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията“.

В Кръглата маса  участваха 31  специалисти от РДСП – Бургас, Община Бургас, Директори на ДСП от областта, Отдели за закрила на детето от област Бургас, РУО, социални услуги, неправителствени организации ,  Екипа по приемна грижа  и приемни родители от Карнобат и Бургас.

Събитието беше открито от Антония Месерджиева, координатор на НДД – клон България за област Бургас . Севдалина Турманова, зам.… Continue reading

В Кърджали на 19.06.2018 година се проведе Кръгла маса на тема „Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията“ под домакинството на „Надежда и домове за децата – клон България“. Кръглата маса и бе открита от Боряна Климентова, програмен директор на Надежда и домове за децата – клон България и Кремена Стоянова, национален координатор по детски политики в НДД.

Основната цел бе да се дискутира напредъка по предоставяне на услугата по приемна грижа в област Кърджали и възможностите за нейното подобряване. В откриването участва и г-н Огнян Христов, ръководител на проект „Приеми ме – 2015“, който подчерта важността на проекта, неговата ефективност и взаимодействието… Continue reading

На 16.06 се състоя сесия с децата от Програмата за детско участие към „Надежда и домове за децата – клон България“. Сесията бе посветена на организационната стратегия на Надежда и домове за децата и бе представена с ключови акценти и дейности. Дванадесет деца на възраст от 14 до 18 години дискутираха темите защо искат да са част от програмата, какво ги мотивира да участват какви са техните ценности и какво биха попитали свои връстници от другите държави, където организацията работи. Бе използван методът на „Световно кафене“ и „Отворено пространство“, за да се стимулира креативността на децата. Децата споделиха след сесията, че истински са се забавлявали и са научили много неща,… Continue reading

Регламентът се основава на съществуващите правила за защита на данните, но въвежда значителни промени. Всички промени се отнасят на общо основание за неправителствените организации – независимо дали дейностите им включват провеждане на кампании, директен маркетинг, управление на екипа, набиране на доброволци, събиране на информация за потребителите на дадена услуга и пр.

https___eur-lex.europa Източник: http://bcnl.org/news/obshtiyat-reglament-otnosno-zashtita-na-dannite-gdpr-i-nepravitelstvenite-organizatsii.html

(прочетено 26, 1 прочетено днес)

На девети и десети май, екипът ни имаше удоволствието да се включи в процеса на стратегическо планиране на ННС. Срещите бяха водени от Марк Уодинктън и Стефан Дарабуш. На тези срещи и на работа в групи се изведоха най-големите постижения на българската програма, мястото и значението на постигнатите резултати в регионален и световен мащаб и  предизвикателствата, с които трябва да се справим.

Петте най големи постижения около които се обединихме са:

  • Закриване ДМСГД – До сега са закрити повече от половината домове за бебета и има ясна визия за прекратяване на работата и на останалите.
  • Добрата екипна работа по предотвратяване на настаняване на бебета в институции и извеждане на… Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив