Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Новини

 

На 5 и 6 октомври „Надежда и домове за децата – клон България“ проведе Регионална кръгла маса в град Банкя, под надслов „Предизвикателства и успехи в пряката работа с деца и семейства в риск от София област“, в която участие взеха 20 представители на местни и регионални структури, директори на Отдели за Закрила на Детето и социални работници.

Събитието бе открито от изпълнителния директор на организацията, Георги Симеонов и програмния координатор Боряна Климентова, след което думата взе Валерия Драганова, местен координатор на „Надежда и домове за децата – клон България“ за София град и София област. Тя представи работата на организацията на територията на София област, акцентирайки върху работата… Continue reading

20 representatives of local and regional structures, director of Child Protection Departments and social workers took part in the Regional round table, titled “Challenges and successes in the direct work with children and families at risk in Sofia District” organized by Hope and Homes for Children – Bulgaria in the city of Bankya.

The event began with an opening speech by the executive director of the organization, Georgi Simeonov, followed by a greeting from the programme coordinator of HHC – Bulgaria, Boryana Klimentova. Afterwards, the floor was taken by the local coordinator for Sofia and Sofia District, Valeria Draganova. She presented the work of the organization on the territory of… Continue reading

На 03.10.2017 година във Враца, се проведе съвместно  заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Враца и Областния координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД). Беше разгледан напредъка по Проект на АСП за „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ и добри практики от дейността на Областния координационен механизъм по деинституционализация  в област Враца.

Форумът беше воден от Заместник областният управител и председател на двата екипа – г-н Робертино Маринов, който приветства присъстващите и откри заседанието.

Областните координатори, г-жа Йорданка Петрова и г-жа Галина Киркова представиха напредъка по проекта на АСП,… Continue reading

A meeting between the District DI coordination mechanism of Vratsa and the Monitoring and Evaluation unit on the Regional strategy for development of social services took place on the 3rd October 2017 in Vratsa. The development of the project of the Agency for Social Assistance for “Increasing the capacity of employees in the field of child protection, social services and social assistance” and the good practices from the activities of the DDICM in Vratsa were the main topics discussed.

The forum was led by the Deputy Regional Governor Robertino Marinov. The regional coordinators presented the development of the project, stressing out the main goals and achievements so far for… Continue reading

 

На петнадесетия етаж в новопостроена с града в края на един Български град, Татяна и нейното семейство започват на чисто. Малък апартамент топъл, уютен и чист, но с  малко обзавеждане. По-добър е от всички места, на които са живели преди.

 

Когато отидохме на гости на Татяна по-големите  и деца Карина, която е на 4 и Лина, която е почти на 2, спяха на походно легло в единия ъгъл на хола. Само нейният син Иво, е буден и повече от готов да си поиграем.

Преди 6 месеца малко преди да се роди Иво, Татяна и нейното семейство са на път да останат без покрив над главите си.… Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив