Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Новини

Интензивен 4-дневен цикъл от дискусионни форуми в Югоизточна България имаше за цел да анализира механизмите за взаимодействие и възможностите за подобряване на координацията между всички партньори, участващи в процеса на предоставяне на приемната грижа. Кръглите маси под наслов „Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията“ се състояха в Кърджали, Бургас, Сливен и Стара Загора. Инициатор е британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата” – клон България, една от доказалите се организации, подкрепящи българското правителство при прилагането на Актуализирания план за действие в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

(прочетено 62, 1 прочетено днес)

 

Днес, 22 юни  2018 г., в областна администрация Стара Загора се проведе кръгла маса на тема : „Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията“. Форумът е иницииран от британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата” – клон България, една от най-доказалите се организации, подкрепящи българското правителство при прилагането на Актуализирания план за действие в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“. „Надежда и домове за децата“ отдавна фокусират своята работа в подкрепа на децата от възрастовата група 0-3 години и техните семейства, като основната цел е провеждането на по-активна политика по превенция на изоставянето… Continue reading

Екип на „Надежда и домове за децата – клон България” проведе обучение на специалисти, работещи в ЦНСТДМУ, в периода 19 – 21 юни в гр. Стара Загора.

Основна цел на обучението бе, въведение в програма  ИМПАКТ – Ефективна и хуманна обучителна програма за справяне с проблемното поведение на деца/младежи/хора с увреждания – иновативна, мултидисциплинарна, персонално насочена, активна, продължителна и трансформираща. Програмата ИМПАКТ цели да се повиши разбирането за специалните нужди и поведението на децата и младежите и да се усвоят подходи, които помагат както на индивида, така и на грижещия се за него, за да се постигнат положителни резултати за децата и младите хора със специални нужди и да… Continue reading

На 21 юни 2018 г.  в град Сливен  „Надежда и домове за децата – клон България“  организира  поредна  Кръгла маса на тема: „Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията“.

В кръглата маса взеха участие Зам областен управител г-жа Петкова, специалисти от РДСП – Сливен, Директори на ДСП от областта, Отдели за закрила на детето от област Сливен, социални услуги и  Екипа по приемна грижа.

Събитието беше открито Мария Горанова, координатор на НДД – клон България за област Сливен. В работата на кръглата маса участваха и г-жа Боряна Климентова, програмен директор на „Надежда и… Continue reading

На 20 юни 2018 г.  в град Бургас  Надежда и домове за децата – клон България“  организира  поредна  Кръгла маса на тема: „Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията“.

В Кръглата маса  участваха 31  специалисти от РДСП – Бургас, Община Бургас, Директори на ДСП от областта, Отдели за закрила на детето от област Бургас, РУО, социални услуги, неправителствени организации ,  Екипа по приемна грижа  и приемни родители от Карнобат и Бургас.

Събитието беше открито от Антония Месерджиева, координатор на НДД – клон България за област Бургас . Севдалина Турманова, зам.… Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив