Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Новини

Днес, 11.05.2018 година,  в МТСП се състоя среща между Марк Уодинктън, изпълнителен директор на ННС – Великобритания, Стефан Дарабуш, регионален директор за Централна и Южна Европа на Надеждаи домове за децата, Георги Симеонов, изпълнителен директор на ННС – България и Росица Димитрова, зам. министър МТСП.

Надежда и домове за децата и Правителството на РБ гледат и вървят в една посока по отношение на осигуряване правото на децата да растат в семейна среда. Усилията са фокусирани към развиване на ефективни политики, насочени към създаване на услуги за деца и семейства. Надежда и домове за децата, чрез своите инструменти на АКТИВНА семейна подкрепа и ОКМД – Областен координационен механизъм по деинституциолизация,… Continue reading

 „Всяко дете има право на семейство и любов“ – с това послание, 15 деца на възраст между 8 и 17 г. от програмата за детско участие на Надежда и домове за децата – клон България, се обърнаха към министъра на труда и социалната политика, Бисер Петков.  

Децата получиха покана за лична среща с министър Петков и екипа му в отговор на свое обръщение, с което изразиха желанието си да изложат идеите и предложенията си за подобряване на живота на децата, лишени от семейна грижа, и да провокират дискусия по тази чувствителна за тях тема. Събитието се проведе на 3 май, 2018 г. в сградата на Министерството на труда… Continue reading

 

На 26 април 2018 г.  в гр. Хасково Надежда и домове за децата – клон България  организира   Кръгла маса на тема: „Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията“.

В Кръглата маса  участваха 29  специалисти от РДСП – Хасково, Отдели за закрила на детето от област Хасково, РУО, социални услуги, Екип по приемна грижа  и приемни родители.

Събитието се откри от г-жа Малина Славова – координатор на НДД – клон България за област Хасково. Ръководителят на Екипа по приемна грижа  г-жа Таня Ганева представи актуална картина на приемната грижа в област Хасково. Към настоящия момент… Continue reading

На 25.04.2018 г. в Нова зала на Великотърновски общински съвет се проведе кръгла маса на тема: „Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията“.

Целта на кръглата маса е да се разгледат механизмите за взаимодействие и възможностите за подобряване на координацията между всички партньори, участващи в процеса на предоставяне на приемната грижа като мярка за закрила на детето в семейна среда и социална услуга, предоставяна в общността и нейната роля в процеса на деинституционализация и прекратяване на настаняванията на деца в специализирани институции.

На срещата присъстваха Георги  Симеонов, изпълнителен директор на „Hope and Homes for Children- клон България , Боряна Климентова, програмен директор… Continue reading

 

На 04.04.2018 година изпълнителният директор и националният координатор по детски политики на „Надежда и домове за децата – клон България“ презентираха програма ИМПАКТ пред участниците в среща на Национално сдружение на общините в България.

Георги Симеонов и Елена Петкова представиха програмата, която включва научни и практически доказани инструменти и подходи за предотвратяване на проблемното поведение на деца и младежи с увреждания, настанени в ЦНСТ.

 

Целта беше Надежда и домове за децата – клон България да предложи подкрепа и обучения за ключови специалисти от всички Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в страната. Това беше посрещнато радушно от представителите на общините, които са… Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив