Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Новини

В периода 13-16 март се проведоха две регионални срещи с координаторите на Надежда и домове за децата – клон България в Ловеч и Стара Загора. По време на срещите изпълнителният директор Георги Симеонов представи Стратегията на Надежда и домове за децата и нейните стратегически приоритети и десетгодишна цел. Координаторите имаха възможност да обменят опит и практика в работата си на терен и прилагане на модела на активна семейна подкрепа, да обсъдят взаимодействието с ключовите участници на регионално ниво в процеса на деинституционализация и да начертаят планове за работа през годината. В рамките на срещите координаторите получиха и индивидуални консултации от програмния координатор и националните координатори по детски политики , както… Continue reading

Служителите от ОЗД Нова Загора, област Сливен, ще работят с нова компютърна конфигурация, дарена от нас.

„Надежда и домове за децата – клон България“ подпомага не само деца и семейства в риск, но и професионалистите, работещи с тях. Целта на тази дейност е бърза и ползотворна работа и съкращаване на времето за обработка на информацията. Така се създават по-добри условия на работа на социалните работници в отдела и възможности за бъдещи сътрудничества.

Да им пожелаем успех и по-малко деца да изпадат в ситуации, при които да бъдат закриляни.

 

Donation for CPD – Nova Zagora

The specialists from CPD Nova Zagora, Sliven district will work with the new computer configuration,… Continue reading

 

На 28.02.2018г. в заседателната зала на Областна администрация Враца се проведе съвместно заседание на Звеното за мониторинг и оценка на ОСРСУ 2016-2020 година и Областния координационен механизъм по деинституционализация.

Заседанието бе открито  и председателствано от Мирослав Комитски – заместник-областен управител на област Враца.

На срещата присъстваха директорът на РДСП Враца, директори на ДСП от областта,   зам. директорът на РЗИ, управителят на КСУДС – Роман, Началник отдел “Закрила на детето“- Враца, експерти, работещи по проекти на АСП, експерти от РУО, РЗИ, областна администрация Враца, представител на ОД на МВР Враца и управителя на фондация “Бъдеще и надежда“- Мездра.

Маргарита Андреевска, координатор  на „Надежда и домове за… Continue reading

  

 На 20 февруари, 2018 г. в Областна администрация Бургас бе проведено петнадесетото заседание за работа по случаи на  Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца. Още в началото г-жа Турманова, зам. областен управител  изрази задоволство и благодарност от организираната за втора поредна година дарителската кампания под надслов „Елха на доброто“ по повод Коледа и Нова година, под елхата в областна администрация. Бяха събрани около 100 пакета  с продукти, дрехи и обувки за децата и семействата, с които работим през годината и предоставени на семействата .

В дневния ред на заседанието бяха обсъдени 2 случая на деца в риск от изоставяне по предложение на началниците… Continue reading

На 16 януари Надежда и домове за децата проведе интерактивна консултативна сесия с 14 деца, на възраст от 8 до 17. Сесията беше насочена върху обсъждане на съществуващата система на институционална грижа за деца, вредите, които тя нанася върху тяхното психическо, емоционално и физическо състояние и насоките и идеите, които децата, участващи в сесията, могат да предложат по отношение на това какво може да се подобри.

Програмния координатор на Надежда и домове за децата, отговорен за всички дейности по детско участие, представи на децата, в рамките на кратка презентация, каква е текущата ситуация в институциите за бебета, какви са характерните причини децата да попадат в тези институции, каква е реалната… Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив