Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Новини

Р Е Ш Е Н И Е

№ 290

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 12  ОТ 01. 08. 2013 г.

 

О Т Н О С Н О :    Закриване на Дом за медико-социални грижи за деца

  от  0 до 3 години

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА:  Георги Титюков – Зам.-кмет на Община Пловдив

  Continue reading

(прочетено 235, 1 прочетено днес)

4bd8ccaa1f9577a42c3e558333e36718София /КРОСС/ Държавна агенция за закрила на детето ще бъде гарант за устойчивото развитие на процеса на деинституционализация в България. Това заяви председателят й Ева Жечева по време на срещата си с представители на Коалиция „Детство 2025″. Целта на разговора беше да се очертаят съвместните усилия за развитие на индивидуалната грижа в общността за всяко дете, което ще бъде изведено от специализираните институции.
„Ние ще продължим трансформирането на институционалната грижа в семейна или близка до семейната. Всяко дете с неговата индивидуалност и нужди ще бъде в центъра на усилията ни за осигуряване на възможности за реализация и социално включване“, увери Жечева. 

Continue reading

(прочетено 136, 1 прочетено днес)

Над 150 НПО-та в страната си задават въпроса: Ще успее ли правителството да продължи процеса на деинституционализация в страната или ще го превърне в заложник на стари кадри и идеи?

Днес Коалиция „Детство 2025“ изпрати до Д-р Таня Андреева, министър на здравеопазването и до Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика писмо, с което изразява категоричното си становище по повод на скандално назначение в дом за деца в София и настояват за отмяната му .

В резултат на конкурса за директор на Дома за медико-социални грижи за деца ”Св. Иван Рилски” в гр. София е била избрана д-р Джурелова, директор на дома до 2011 г. Обезпокоени сме от факта,… Continue reading

Общинският съвет  Перник, на заседание, състояло се на 18.07.2013г., след като обсъди Докладна записка /вх.№ 335/08.07.2013 г./ от Р. Янакиева – Кмет на Община Перник и Становища на ПК „ЗСД” и ПК”БФЕ”, относно:Вземане на решение за отправяне на искане до Министъра на здравеопазването за закриване на Дом за медико-социални грижи за деца – гр. Перник.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.20, чл.17 ал.1 т.7 от ЗМСМА и съгласно чл.52 и чл.53 от ЗЛЗ и Наредбата за условията и реда за ликвидация на лечебните заведения по чл.5 ал.1 от ЗЛЗ, с 28 /двадесет и осем/ гласа „ЗА”, прие

  Continue reading

(прочетено 117, 1 прочетено днес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  156

от  29 юли  2013 година

 ЗА закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Кюстендил 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

  

Чл. 1. Закрива Дома за медико-социални грижи за деца – Кюстендил, считано от 1 август 2013 г.

Чл. 2. Министърът на здравеопазването да определи състава на ликвидационна комисия и да сключи договор с членовете й до 14 август 2013 г.

Чл. 3. Ликвидационната комисия да извърши всички действия по ликвидация на лечебното заведение по чл. 1 до 31 януари 2014 г.

Чл. 4. Трудовите правоотношения на работещите в лечебното заведение по т. 1 да се уредят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Чл. 5. (1) Разходите за ликвидацията на лечебното заведение по чл. 1, включително за обезщетенията по Кодекса на труда, се изплащат от бюджета на Министерството на здравеопазването.

Continue reading

(прочетено 142, 1 прочетено днес)

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив