Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Новини

На 23.03.2018г. в заседателната зала на Областна администрация  Хасково се проведе с заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация.

Заседанието бе открито  и председателствано от д-р Стефка Здравкова  – заместник-областен управител на област Хасково.

На срещата присъстваха директорът на РДСП , директори на ДСП , представители на ОЗД  от областта,   директора на РЗИ, експерти от РУО, областна администрация , Община Хасково, Екип по приемна грижа  и координатори на Надежда и домове за децата.

На заседанието се представи работа на институциите  по денституционализация  през 2017г. Обсъди се актуалното състояние на ДМСГД – Хасково, където към момента настанените деца са 18, от тях… Continue reading

 „Надежда и домове за децата – клон България“ и  семействата, които подкрепя, изказваме огромна благодарност на „Лидл България ЕООД“  https://www.lidl.bg/bg/index.htm за връченото трето поредно  дарение на организацията.

В рамките на половин година, времето през което си сътрудничим, успяхме да подобрим средата на живот на много семейства. Даренията се предоставят на родителите с деца, застрашени от изоставяне след направена оценка на условията на живот. Подкрепените семейства подобряват своето благосъстояние, а децата живеят по-достойно. 

Настоящето  дарение ще зарадва деца от 13 области. За трети път в семействата ще освободят ресурси, които да се използват за храна, дрехи, обучения и др. Това е пътя да осигурим  … Continue reading

На 20-ти март „Надежда и домове за децата – клон България“ бе участник в събитие от  кампанията „Отворени врати за децата на Европа“ #OpeningDoors4Children http://hopeandhomesbg.com/category/open-doors/ в Брюксел, Белгия.

Основната цел бе да се подкрепят националните усилия за подобряване на системите за закрила на детето, които да съдействат активно за укрепване на семействата, като използват финансирането и политиката на ЕС и изграждат капацитет на организациите на гражданското общество. В събитието бе отбелязано необходимостта от силното сътрудничество между органите на ЕС, националните правителства, гражданското общество и медиите.

Марк Уодингтън, главен изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата“ направи изключителна вдъхновяваща заключителна реч, в която подчерта важността да има… Continue reading

В голямата си  част изоставянето на деца в България е поради бедност на родителите. Често, за да се презастраховат, отговорните институции са склонни да изведат децата от дома им и да ги настанят в специализирани домове. Там тези деца не се чувстват добре, защото са лишени от  семейна обич.

Потърсени бяхме от медиите, за да коментираме случай на семейство с десет деца, в което майката е загубила двата си крака и част от пръстите на едната си ръка. Двамата родители са неграмотни, нямат постоянни доходи и през 2015 година, след репортаж по национална телевизия, повечето им деца са изведени и настанени в дом и приемни семейства. Две от… Continue reading

В периода 13-16 март се проведоха две регионални срещи с координаторите на Надежда и домове за децата – клон България в Ловеч и Стара Загора. По време на срещите изпълнителният директор Георги Симеонов представи Стратегията на Надежда и домове за децата и нейните стратегически приоритети и десетгодишна цел. Координаторите имаха възможност да обменят опит и практика в работата си на терен и прилагане на модела на активна семейна подкрепа, да обсъдят взаимодействието с ключовите участници на регионално ниво в процеса на деинституционализация и да начертаят планове за работа през годината. В рамките на срещите координаторите получиха и индивидуални консултации от програмния координатор и националните координатори по детски политики , както… Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив