Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Новини

25 юли 2013 г. /четвъртък/ ще се проведе заседание на Общински съвет – Монтана при следния дневен ред:
1. 08-01-266/09.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно предоставяне собствеността и дълготрайните материални активи и материални запаси на ДМСГД гр.Монтана и искане за закриване на ДМСГД гр. Монтана
2. 08-01-283/09.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на Декларация за достъп на младите хора до култура.
3. 08-01-295/15.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно информация за изпълнението на бюджета на Община Монтана към 30.06.
4. 08-01-291/10.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно командировки за ІI-ро тримесечие на 2013 г. на Кмета на община Монтана и Председателя на Общински съвет-Монтана.

Continue reading

(прочетено 212, 1 прочетено днес)
В изпълнение на политиката за деинституционализация на домовете за деца, общинските съветници на Пазарджик взеха решение бъде изготвено искане до министъра на здравеопазването за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца в Пазарджик. Очаква се дом „Алберт Алвас“ да бъде закрит окончателно до края на годината с решение на Министерски съвет. Това ще е третият дом в страната, след Тетевен и Широка Лъка, който ще бъде закрит, а дейността му преструктурирана. Община Пазарджик ще предложи нов вид социални услуги чрез съответните центрове за деца с увреждания.
Община Пазарджик вече е изготвила две проектни предложения, едното от които е за разкриване на Комплекс от интегрирани здравно-социални услуги, който ще функционира… Continue reading

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ започна изготвянето на оценка на закриването на две институции ДМСГД в с. Широка Лъка и гр. Кюстендил. Институциите са закрити от „Надежда и домове за децата – клон България“ – неправителствена организация, която прилага модел за закриване на домове за деца.

Проектът, който се изпълнява по заявка на „Надежда и домове за децата – клон България“ и ще продължи до декември 2013 г., има за цел да изследва и документира деинституционализацията в двете институции от гледна точка на ефекта от закриването на дома върху деца, родители, политически лидери и заинтересовани лица. В допълнение, двата процеса на закриване ще бъдат сравнени с… Continue reading

eduardНа 23.06.2013 година, Геоги Симеонов, изпълнителен директор на Британската организация „Надежда и домове за децата- клон България“  взе участие в официална вечеря  с принц Едуард и съпругата му принцеса Софи, които са  на двудневно официално посещение в България.

На вечерята присъстваха  президента Росен Плевнелиев и екипът му, премиерът Пламен Орешарски, посланикът на Великобритания в България н.пр. Джонатан Алън и съпругата му Елизабет Алън и представители на шест НПО, работещи по проблемите на политиките за деца.

Основни акценти в посещението на техни кралски височества са насочени към напредъка на страната ни в прилагането на Стратегията за деинституционализация, превенцията на изоставянето на деца, развитието на приемната грижа, както… Continue reading

DSC_7661– Г-жо Бисет, какво представлява процесът по деинституционализация и какво трябва да се случи според заложения план?
– Предстои закриване на 24 дома за деца и младежи с умствена изостаналост. Общо децата в тях са към 1700.  Някои от тях ще се приберат вкъщи, тоест това е така наречената реинтеграция. Други ще отидат при близки и роднини, а за трети ще бъде осигурена приемна грижа. Някои ще бъдат осиновени в чужбина. Има обаче деца, и те са най-многобройни, за които трябват малки групови домове, защото родителите не ги искат, близки и роднини също не ги искат, а приемна грижа за тежки психотични деца, 75% от които са на възраст над 18 години, не се практикува. Да, много от изоставените деца се осиновяват и ще бъдат осиновявани, но няма как това да са всичките 1700. Така за голямата група остават като възможност 149 дома плюс 30 защитени жилища, предназначени за по-самостоятелните, които имат нужда от по-малко персонал и подкрепа и могат да се справят. Във всеки от тези 149 дома ще има по 12 места или ще бъдат настанени общо към 1788 деца и младежи, защото другите варианти при тях не са проработили. А не са проработили, защото вече е било много късно. Много време е минало от тяхното изоставяне, техните семейства и роднини са продължили в различни посоки, крили са, че са родили дете с увреждания, и е късно за каквото и да е друго. Другата част от деинституционализацията е превенцията от изоставяне. Когато едно дете с увреждане не бъде изоставено, то няма да има нужда от малък групов дом.

Continue reading

(прочетено 189, 1 прочетено днес)

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив