Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Новини

Дата: 27.02.2014 г., четвъртък

Място: Залата на Областна администрация Перник

Начален час: 15.00 часа 

15.00-15.10 ч.

Регистрация на участниците в срещата.

 

15.10-15.20 ч.

Откриване на срещата от Заместник Областен управител на Област Перник – г-жа Никодимова.

 

15.20 – 15.50 ч.

Деинституционализация – позитивни практики на територията на Област Перник. Взаимодействие между институциите.

 

15.50-16.00 ч.

Кафе-пауза

16.00 – 16.30 ч.

Приемната грижа и процеса на деинституционализация.

 

16.30 – 16.50 ч.

Взаимодействие и партньорство между О ЗД гр. Перник и АГО към МБАЛ «Р. Ангелова» гр. Перник и «Надежда и домове за децата – клон България» за превенция на изоставянето в процеса на деинституционализация.

 … Continue reading

DSC08140На 11.02.2014 в гр. Плевен се проведе среща за  запознаване с модела на сътрудничество между областна и общинска администрация, социалните институции за работа с деца от 0 до 3 години и НПО.

Срещата бе открита от областния управител на област Плевен г-н Илиян Йончев и кмета на града доц. д.м.н  Димитър Стойков.

Боряна Климентова, програмен координатор на Фондация „Надежда и домове за децата“- клон България, представи модела на работа на организацията и очерта рамките на сътрудничество. Принципите на работа на Координационен механизъм за намаляване на изоставянията на деца и поставянето на семейните политики в центъра на междуинституционално сътрудничество бяха представени от Габриела Аспарухова, координатор за област Плевен.

(прочетено 159, 1 прочетено днес)

Силистра стана осмият в страната регион, в който във взаимодействие със социалните институции ще работи българският клон на Фондация „Надежда и домове за деца“.  На 02 и 03.02.2014 година бе подписан Меморандум за сътрудничество между областния управител г-н Насуф Насуф, кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов и изпълнителният директор на фондацията Георги Симеонов.

Целта е изграждане, на областно ниво, на работещ Координационен механизъм за предотвратяване на изоставяне на деца от 0 до 3 години и провеждане  на активни семейни политики.

В Силистра координатор е Анелия Петрова. Нейната роля е да осъществява връзка с институциите и да проучва случаи, изискващи участие на експертите на фондацията, респективно в краен… Continue reading

cropped-logo11Британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата” – клон България,  има удоволствието да Ви покани за участие в Кръгла маса на тема: „Превенция на изоставянето, чрез екипна работа на институциите и гражданското общество“ на 04 март 2014г. (вторник) от 10, 00 часа в залата на Областна администрация Пловдив.

Целта на Кръглата маса е да се представят позитивните практики от екипната работа, между институции и гражданско общество, на територията на област Пловдив в процеса на деинституционализация и какви са ползите от това взаимодействие.

Кръглата маса е в изпълнение на дейностите по проект „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на „Надежда и домове за децата” – България, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването, част от дейностите по Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, приети с Решение на Министерски съвет от 24.11.2010 г..

 „Надежда и домове за децата“ – клон България 

Continue reading

(прочетено 129, 1 прочетено днес)

Британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата” – клон България,  организира Кръгла маса на тема:

„Промяна на нагласите на приемните семейства в посока прием на новородени “,  на 27 февруари 2014г. (четвъртък) от 09,30 часа в залата на Областната управа – Габрово

 Целта на Кръглата маса е да се представи работата с приемните семейства и настъпилата промяна по отношение на приема на новородени. На вниманието на участниците ще бъде предоставена информация относно опита, който „Надежда и домове за децата“ клон България, има по отношение на  приемните семейства за деца с увреждания. Кръглата маса е в изпълнение на дейностите по проект „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на „Надежда и домове за децата” – България, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването, част от дейностите по Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, приети с Решение на Министерски съвет от 24.11.2010 г..

  Continue reading

(прочетено 138, 1 прочетено днес)

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив